Prace z recenzjami promotorów i opiniami recenzentów, potwierdzone przez uczelnię datą obrony – wraz z kserokopią dyplomu, adresem i numerami kontaktowymi autorów prac – należy nadsyłać do 28.02.2014 r. na adres:

Wolters Kluwer SA
Dział Czasopism
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs PPH”

Dla autorów najlepszych prac organizatorzy ufundowali następujące nagrody:

Nagrodę specjalną im. Dariusza Zycha – stypendium ufundowane przez kancelarię Weil, Gotshal & Manges pokrywające koszty udziału w Kursie Prawa Amerykańskiego organizowanego przez Columbia University w Holandii oraz odpłatny, miesięczny staż w kancelarii Weil, Gotshal & Manges w Warszawie.

I nagrodę roczny dostęp do programu LEX OMEGA w wersji on-line o wartości ok. 5 700 zł brutto

II nagrodę roczny dostęp do programu LEX SIGMA w wersji on-line o wartości ok. 4 500 zł brutto

III nagrodę roczny dostęp do programu LEX GAMMA w wersji on-line o wartości ok. 2 350 zł brutto

Laureaci konkursu otrzymają również roczną prenumeratę „Przeglądu Prawa Handlowego”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.06.2014 r.

Lista laureatów będzie opublikowana na łamach „Przeglądu Prawa Handlowego”.

Jury zastrzega sobie prawo ewentualnej zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz innego podziału nagród. Nagrodzone prace, jak również inne wskazane przez jury, mogą być w całości lub we fragmentach wykorzystane w publikacjach Wolters Kluwer SA.

Szczegółowe informacje można uzyskać: tel. 22 535 82 03