Konkurs z prawa rzymskiego składać się będzie z dwóch etapów. Pierwszy odbędzie się 13 stycznia (forma testu wielokrotnego wyboru), natomiast drugi w dniu 20 stycznia (odpowiedź ustna). Uczestnikami konkursu mogą być studenci drugiego roku prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego realizujący zajęcia Prawo Rzymskie jak również osoby powtarzające wyżej wymieniony przedmiot oraz realizujące go w ramach różnicy programowej. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 stycznia na adres e-mail: konkurs.prawo.rzymskie@wp.pl  W treści zgłoszenia podać należy: imię i nazwisko, uczelnię, rok i rodzaj studiów, numer telefonu i adres mailowy.

Wydarzenie na Facebooku >>

Konkurs z historii doktryn politycznych i prawnych również składać się będzie z dwóch etapów. Eliminacje odbędą się 15 stycznia (forma testu wielokrotnego wyboru), drugi etap natomiast będzie mieć formę debaty oksfordzkiej. Uczestnikami konkursu mogą być studenci pierwszego roku prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego realizujący przedmiot Historia Doktryn Politycznych i Prawnych jak również osoby powtarzające wyżej wymieniony przedmiot oraz realizujące go w ramach różnicy programowej. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 stycznia 2014 roku na adres e-mail: konkurs.hdpip@wp.pl  W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko, uczelnię, rok i rodzaj studiów, numer telefonu oraz adres mailowy.

Wydarzenie na Facebooku >>