Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Lublin ma zaszczyt zaprosić na Konferencję Paragrafy w świecie sportu, która odbędzie się w dniach 19-20 marca 2014 r. w godz. 10.00-17.00 w sali widowiskowej Inkubatora medialno-artystycznego ACK "Chatka Żaka" Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Prelegentami, którzy omówią powyższe kwestie będą m.in. Tomasz Jasina, Jacek Bąk, Szef Komisji ds. Zwalczania Dopingu w sporcie- dyrektor biura komisji- Michał Rynkowski, dr Jakub Kosowski (UMCS), ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL, Pan Dariusz Gaweł (Prezes AZS Lublin) czy Prezes Polskiego Związku Taekwondo - Pan Tadeusz Łoboda.

Konferencja jest wydarzeniem organizowanym w ramach międzynarodowego projektu ELSA Day, które ma na celu zwrócenie uwagi ogółu społeczeństwa na problem łamania praw człowieka.

Więcej informacji >>