Punkt wyjścia dla rozważań stanowić będzie rzymska koncepcja swobody testowania. Kolejni referenci w swoich wystąpieniach przedstawią rozwiązania przyjmowane w różnych porządkach prawnych, oceniając regulacje w perspektywie historycznej i porównawczej. Konferencja odbędzie się 14 marca 2014 r. w Sali Senatu (Collegium Minus, UAM w Poznaniu).

Podczas konferencji poruszone zostaną dwa podstawowe problemy, tj. sposoby ograniczania swobody testowania oraz krąg osób, których interesy powinny być chronione.

Więcej informacji na stronie Koła Naukowego Bona Fides.
Serdecznie zapraszamy!

Kinga Mierzyńska – Ambasadorka portalu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu