Cele konferencji:

- Edukacjaprawniczawdziedzinieprawczłowieka
- Analiza wpływu umów międzynarodowych, konwencji i deklaracji na faktyczny rozwój świadomości istnienia gwarancji ochrony praw człowieka
- Rola organów międzynarodowych sankcjonujących przypadki łamania praw człowieka
- Dyskusja nad stworzeniem uniwersalnego katalogu praw człowieka, niestojącego w opozycji do uwarunkowań regionalnych

Głos w dyskusji zabiorą eksperci w dziedzinie praw człowieka, prawa międzynarodowego publicznego, polityki zagranicznej, znawcy kultury blisko- i dalekowschodniej oraz studenci.

Oprócz panelu dyskusyjnego przewidziane są również:

- relacja z podróży: “Bliski i Daleki Wschód – oczami podróżnika”,

- projekcja oraz dyskusja na temat filmu “Korea Północna – Kraj cichej śmierci”, reż. Ewa Ewart, 2004

- wystawa tematyczna.