III Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Morze Bałtyckie – wspólne dobro Europy” jest poświęcona morzu o wyjątkowo istotnym dla Polski, Unii Europejskiej oraz całej Europy potencjale gospodarczym, który może stanowić wspólny mianownik dla:
•konkurencyjnejgospodarkimorskiej
•środowiskowejgospodarkimorskiej
•społecznejgospodarkimorskiej.

W czasie konferencji zostaną poruszone zagadnienia osadzone w sferze gospodarki oraz polityki i prawa związane ze wzmocnieniem konkurencyjności polskiej gospodarki morskiej w Regionie Morza Bałtyckiego, a także z troską o dobry stan środowiska morskiego, w tym wprowadzania instrumentów zintegrowanego morskiego planowania przestrzennego, oraz dbałością o wzrost zatrudnienia w gospodarce morskiej i sektorach z nią powiązanych.

Termin: 27 lutego 2014 r.

Więcej na www.prawo-morskie.pl >>

Facebook >>