Nowe wykazy punktowanych czasopism i monografii

Szkolnictwo wyższe

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki będzie sporządzał i udostępniał wykazy monografii i czasopism naukowych na podstawie list sporządzonych przez Komisję Ewaluacji Nauki. Wykaz będzie obejmował wydawnictwa publikujące recenzowane monografie naukowe.

19.11.2018

Obowiązkowe szkolenie BHP czasem też na podyplomówce

BHP Szkolnictwo wyższe

Studenci i doktoranci muszą odbyć szkolenie BHP. Czasem obowiązek ten dotyczy również osób, które zapisały się na studia podyplomowe. Jest już rozporządzenie regulujące tę materię - będzie...

05.11.2018

Rektor UW: Skandaliczny przepis o zatrudnianiu sędziów

Prawnicy Szkolnictwo wyższe

To skandaliczny przepis i dlaczego on został wprowadzony, tego nie mogę zrozumieć - tak rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys ocenił przepis o zatrudnianiu sędziów TK, SN i NSA na uczelniach.

03.11.2018

Planowana jedna poprawka w Konstytucji dla Nauki

Szkolnictwo wyższe

Wiceminister nauki Piotr Müller podał, że planują zmianę jednego kontrowersyjnego przepisu o zatrudnianiu sędziów na uczelniach znajdującego się w Konstytucji dla Nauki.

02.11.2018

Większa szansa na staż za granicą

Szkolnictwo wyższe

Wolontariat to ważny element kształtowania kompetencji społecznych, co wpisane jest w rolę edukacji - mówiła wiceminister Marzena Machałek podczas inauguracji Europejskiego Korpusu Solidarności. To...

30.10.2018

NIK: Wciąż wiele barier dla niepełnosprawnych studentów

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Biuro rozpatrujące sprawy niepełnosprawnych na drugim piętrze w budynku bez windy - takie przypadki wciąż zdarzają się na polskich uczelniach. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że w wielu...

26.10.2018

Ustawa 2.0 już wdrożyła sugestie NIK

Szkolnictwo wyższe

Nowe prawo o szkolnictwie wyższym już wdraża rozwiązania na rzecz poprawy jakości kształcenia. Precyzuje m.in. zadania Polskiej Komisji Akredytacyjnej - tłumaczy resort nauki. To odpowiedź na raport,...

05.10.2018

Na uczelniach więcej kierunków bez licencjatu

Szkolnictwo wyższe

Będzie więcej kierunków prowadzonych w formie jednolitych studiów magisterskich. Taką formę przewidziano m.in. dla niektórych studiów pedagogicznych. Zmiany obejmą też zajęcia prowadzone zdalnie -...

02.10.2018

Nowa ustawa o uczelniach i nauce wchodzi w życie

Szkolnictwo wyższe

Od poniedziałku 1 października wchodzi w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisy ją wprowadzające. Ustawa wprowadzi duże zmiany m.in. w działaniu uczelni, ich finansowaniu,...

30.09.2018

Pieniądze tylko dla dobrych czasopism naukowych

Szkolnictwo wyższe

Jest już rozporządzenie określające warunki udzielania pomocy finansowej dla czasopism naukowych. To kolejny akt wykonawczy do nowego Prawa o szkolnictwie wyższym. Resort nauki postawił sobie w nim...

27.09.2018

Lista dyscyplin naukowych opublikowana

Szkolnictwo wyższe

Po protestach astronomia znajdzie się na liście dyscyplin naukowych. Rozporządzenie zawierające wykaz wejdzie w życie 1 października 2018 r. Akt prawny przewiduje, że będą 44 dyscypliny naukowe i 3...

25.09.2018

NSA: Nawet długi wyjazd naukowy to podróż służbowa

PIT Prawo pracy Szkolnictwo wyższe

Pracownicy szkoły wyższej wykonują jednocześnie działalność naukową i dydaktyczną. Dlatego długi wyjazd naukowy to też wykonywanie zadań służbowych. Natomiast pozyskane na ten cel środki powinny być...

24.09.2018

Prof. Izdebski: Ustawa 2.0 sama nie ożywi nauki

Szkolnictwo wyższe

Wprowadzane przez nową ustawę o szkolnictwie wyższym i nauce zasady mogą pozytywnie wpłynąć na aktywność wielu środowisk naukowych, ale realne są obawy o ich wpływ na badania podstawowe - stwierdza w...

24.09.2018
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski