Jak powiedział PAP Omasta, Jan Moskwa zasiadał we władzach powiatowych od początku istnienia powiatu. Przez wiele lat był wicestarostą pińczowskim. Od początku obecnej kadencji pełnił funkcję starosty.

Jan Moskwa był szefem powiatowych struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mocno angażował się w działanie ludowych zespołów sportowych. Z wykształcenia był historykiem.

Jego obowiązki przejął wicestarosta Marek Omasta. Jak wyjaśnił PAP, w pierwszej kolejności zadaniem dla rady powiatu będzie stwierdzenie wygaśnięcia mandatu zmarłego starosty. "We wtorek rano ustalimy kolejne działania" – zapowiedział.