Ze sprawozdania wynika, że dochody Warszawy w ub. roku wyniosły 11,27 mld, a wydatki 12,27 mld. Deficyt był niższy o 53 proc. od planowanego i wyniósł 1 mld zł.

Na inwestycje miasto wydało 2,1 mld zł; w tym na komunikację i transport 1,34 mld zł. Najwięcej środków przeznaczono na projekt i budowę II linii metra (588,8 mln zł), a także na budowę trasy mostu Skłodowskiej-Curie (336,6 mln zł). Te inwestycje były dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Z inwestycji kulturalnych miasto przeznaczyło 46 mln zł na budowę Muzeum Historii Żydów Polskich. Na przebudowę i modernizację Szpitala Grochowskiego wydano 18,4 mln zł. Na Centrum Bezpieczeństwa Warszawy przy ul. Młynarskiej przeznaczono 9,2 mln zł. W ubiegłym roku kwotę 37,6 mln zł miasto wyłożyło na zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Łazienkowskiej.

W ubiegłym roku miasto uzyskało 1,44 mld zł z prywatyzacji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (SPEC), które zaspokaja ok. 80 proc. potrzeb cieplnych miasta. Miasto sprzedało 85 proc. akcji koncernowi energetycznemu Dalkia Polska.

Ze sprawozdania wynika, że miasto spełniło wymogi ustawy o finansach publicznych - tzw. reguły finansowej dot. wydatków bieżących i wskaźnika zadłużenia.

Dochody bieżące Warszawy były wyższe od wydatków bieżących o 221,2 mln zł. Ze sprawozdania wynika także, że wskaźnik zadłużenia (relacja zadłużenia do dochodów) w ub. roku wyniósł 52,95 proc. Ustawa określa, że nie może on przekroczyć 60 proc.

Zadłużenie na koniec ub. roku wyniosło 5,97 mld zł.

Posiedzenie sesji Rady Warszawy wyjątkowo odbędzie się w środę. Sławomir Paszkiet z biura rady wyjaśnił w rozmowie z PAP, że posiedzenie odbędzie się w nietypowym terminie, gdyż w czwartek w stolicy w związku z meczem na Stadionie Narodowym będą utrudnienia w ruchu. Sesje odbywają się w Pałacu Kultury. Z kolei na pl. Defilad od 7 czerwca działa Strefa Kibica, gdzie m.in. fani piłki nożnej mogą oglądać transmisje meczów i bawić się na koncertach. (PAP)

kno/ malk/ gma/