Jak wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta w Starachowicach, czujniki zostaną założone przy budynkach: Centrum Kształcenia Praktycznego (ul. Rogowskiego), przy szkołach podstawowych nr 6 (ul. Moniuszki) i nr 1 (ul. 1 Maja), budynku gimnazjum nr 4 (ul. Jana Pawła II) i przedszkolu miejskim nr 14 (ul. Graniczna).

Urządzenia mają charakter mobilny – można je przenosić w inne miejsca. Czujniki, poza stanem zapylenia powietrza, mierzą też dane dotyczące m.in.: temperatury powietrza, wilgotności, ciśnienia. Będzie można też sprawdzić prognozę jakości powietrza.

„Czujniki przede wszystkim zbadają stan powietrza na terenie naszego miasta i przekażą informację - jeśli mamy zagrożenie dla zdrowia ludzi - że nie powinniśmy w danym okresie wychodzić z domu. Będzie ją można odczytać poprzez aplikację, którą każdy będzie mógł zainstalować w telefonie komórkowym, zobaczyć w internecie lub na ekranie ledowym, który pojawi się w ciągu roku na terenie miasta” – podkreślił prezydent Starachowic, Marek Materek.

Dostępna będzie także interaktywna mapa czujników jakości powietrza rozmieszczonych w Starachowicach oraz w innych miastach.

Koszt związany z instalacją jednego czujnika to ok. 1,5 tys. zł. W planach jest też montaż i zakup kolejnych pięciu urządzeń w Starachowicach – jeszcze przed zakończeniem obecnego sezonu grzewczego. Środki na ten cel pochodzą z budżetu miasta.

Samorząd, za pośrednictwem straży miejskiej prowadzi także akcję informacyjną, skierowaną do starachowiczan, dotyczącą ekonomicznych sposobów rozpalania w piecach opalanych stałym paliwem (na ten cel gmina zakupiła dwa specjalne piece). Organizowane są pokazy na ten temat przy miejscowych parafiach. Opublikowano też film instruktażowy na stronie internetowej ratusza - będzie on wyświetlany na spotkaniach z uczniami szkół średnich.

Samorząd Starachowic inwestuje też w inne przedsięwzięcia związane z walką ze smogiem. Miasto m.in. planuje zakup niskoemisyjnych autobusów, chce budować mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii, realizuje program dofinansowania do wymiany pieców grzewczych oraz zakupu i montażu pomp ciepła lub kolektorów słonecznych przez mieszkańców oraz projekty podłączania budynków użyteczności publicznej i domów wielorodzinnych do miejskiej sieci ciepłowniczej. (PAP)