Minister uczestniczyła w czwartek w Białymstoku w regionalnej konferencji dot. przeciwdziałania przemocy. Kozłowska-Rajewicz powiedziała PAP, że nowy projekt jej biura dotyczy samorządów w całym kraju.

W ubiegłym roku biuro pełnomocnika realizowało projekt "Równe traktowanie - standardem dobrego zarządzania", w ramach którego szkoleni byli przede wszystkim urzędnicy państwowi czy dyrektorzy regionalni. Nowy projekt obejmie szkoleniami 200 osób, m.in. pracowników urzędów wojewódzkich, kuratoriów oświaty, departamentów ds. cudzoziemców czy pełnomocników ds. mniejszości narodowych i etnicznych.

Jak dodała Kozłowska-Rajewicz, spotkania będą poświęcone mniejszościom zamieszkujących dany teren i polityce województwa w tym zakresie. Dzięki nim urzędnicy będą mogli poznać specyfikę i problemy regionów.

Jak powiedziała PAP koordynatorka projektu Wiesława Kostrzewa-Zorbas, projekt już ruszył, ale szkolenia rozpoczną się na początku przyszłego roku. W warsztatach wezmą udział pracownicy z kilku województw. Kostrzewa-Zorbas dodała, że chodzi o to, by ich uczestnicy mogli wymienić doświadczenie i wspólnie pracować nad rozwiązywaniem problemów.

Kozłowska-Rajewicz mówiła wcześniej PAP, że profesjonalna administracja nie może krzywdzić drugiego człowieka, nie może też dyskryminować w języku czy decyzjach, które podejmuje. Jak mówiła, nie może dochodzić do aktów dyskryminacji w kontakcie obywatela z administracją.

Projekt zakończy się w połowie 2014 roku. Realizowany jest przez biuro pełnomocnika ds. równego traktowania, program został dofinansowany ze środków unijnych.