Za przyjęciem budżetu głosowało 24 radnych, dwóch było przeciw.

Na przedsesyjnej konferencji prasowej we wtorek marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła podkreślił, że jest to "największy zaplanowany budżet w historii regionu".

„Będzie to na pewno budżet bardzo ambitny” – zaznaczył. Podał, że zapisano w nim m.in. kilka bardzo ważnych i dużych inwestycji drogowych, takich jak budowa obwodnicy Czarnowąs, na co w przyszłym roku przeznaczonych ma być ponad 85 mln zł czy budowa obwodnicy Malni i Choruli (10 mln zł w 2016 r.).

Wśród ważnych wydatków majątkowych wskazał zakup pociągów elektrycznych, na które w 2016 r. region przeznaczy prawie 28,8 mln zł.

„Budżet ten zapewnia też dobre, bezpieczne finansowanie instytucji kultury z zapisanymi dodatkowo np. pieniędzmi na wkłady własne, które mają dać szansę na zwiększenie środków w budżetach tych instytucji” – mówił.

Dochody budżetu woj. opolskiego na 2016 rok zaplanowane zostały na prawie 534,6 mln zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 r. dochody w przyszłym roku mają wzrosnąć o 23,7 proc. Złożą się na nie m.in. dotacje w wysokości ponad 121,5 mln zł, subwencja ogólna na łączną kwotę blisko 77,8 mln zł, środki europejskie zaplanowane w wysokości ponad 200,7 mln zł (wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 r. o ponad dwieście proc.) czy udziały w podatku CIT (zaplanowane na 78 mln zł) i w podatku PIT (27,2 mln zł).

Z kolei planowane wydatki budżetu regionu na przyszły rok wynosić mają prawie 517,8 mln zł i – jak podano - w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 rok zwiększą się o kwotę prawie 115,5 mln zł.

Z puli wydatków bieżących najwięcej w przyszłym roku samorząd woj. opolskiego wyda na: transport (ponad 86,8 mln zł – w tym np. na dotację przewozów kolejowych 42,2 mln zł); utrzymanie urzędu marszałkowskiego (ponad 43,2 mln zł); zadania z zakresu polityki społecznej (29,6 mln zł); kulturę (prawie 22,7 mln zł) czy oświatę (blisko 35,9 mln zł).

Z kolei wśród wydatków majątkowych największe kwoty zapisano na zadania dot. wydatków na drogach wojewódzkich (prawie 147,5 mln zł), zakup pociągów elektrycznych czy zadania z zakresu melioracji wodnych i usuwania skutków powodzi (ponad 18,3 mln zł).

Ogółem wydatki na projekty współfinansowane ze środków europejskich planowane są w 2016 r. w łącznej kwocie prawie 281,8 mln zł.

Założono, że osiągnięta zostanie nadwyżka budżetowa w wysokości prawie 16,8 mln zł, która ma zostać przeznaczona na spłatę zadłużenia oraz nadwyżka operacyjna w wysokości prawie 45,7 mln zł. Zadłużenia woj. opolskiego ma być zmniejszone o kwotę prawie 17,5 mln zł. Ma spaść z kwoty ponad 182,5 mln zł na koniec 2015 r. do kwoty 165,1 mln na koniec 2016 r. Według tzw. starego wskaźnika ma ono stanowić poniżej 31 proc. w odniesieniu do planowanych dochodów.

Podczas omawiania budżetu na rok przyszły skarbnik województwa Stanisław Mazur mówił też o ewentualnych zagrożeniach dla budżetu. Wskazał, że jego wykonanie jest w dużej mierze „uzależnione od środków zewnętrznych znaczonych”, głównie europejskich. „To oznacza, że każda oszczędność przetargowa będzie oznaczała zmniejszenie dochodów i wydatków w budżecie” - tłumaczył.

Jak ocenił wprowadzenie w życie projektu zwiększającego kwotę wolną od podatku PIT do 8 tys. zł może spowodować - przy prognozie PIT na 2016 rok dla regionu na poziomie 27,2 mln zł - ryzyko utraty dochodów w kwocie 5,8 mln zł.

W sejmiku woj. opolskiego koalicję tworzą kluby PO, PSL i Mniejszości Niemieckiej, a opozycją jest PiS. Zdaniem Arkadiusza Szymańskiego (PiS) budżet woj. opolskiego na przyszły rok jest „słabiutki”.

Według niego zbyt mało w nim środków na innowacyjność czy kulturę, a na wydatki takie jak budowa obwodnicy Czarnowąs powinny być wykorzystane środki krajowe, a nie z puli wojewódzkiej. „Nie widzimy w tym budżecie żadnego postępu, dlatego głosowaliśmy przeciw” – podkreślił Szymański.

Wypowiadający się w imieniu koalicji Zdzisław Siewiera (PSL) chwalił, że w budżecie zaplanowano nadwyżkę budżetową, wiele inwestycji infrastrukturalnych i ograniczenie zadłużenia. Wskazał także na szerokie wykorzystanie w nim środków unijnych. "Świadczy to o wysokiej zdolności budżetu do absorbcji środków zewnętrznych" - zaznaczył Siewiera. Jak podkreślił, "rok 2016 w stosunku do roku 2015 będzie rokiem wzrostu". (PAP)