Ilość dodatków uzależniona jest od liczby dzieci

Samorząd terytorialny

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje na każde z dzieci urodzonych podczas jednego porodu orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

15.08.2014