W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia powodzi w tym regionie planuje się budowę zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny oraz modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego. Całość działań koordynuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ostatnich dniach lutego odbyło się spotkanie członków komitetu sterującego projektem. Z ramienia MSWiA udział w nim wziął sekretarz stanu Tomasz Siemoniak, nie zabrakło również przedstawicieli Ministerstwa Środowiska czy pełnomocnika rządu do spraw Programu dla Odry-2006, Rafała Jurkowlańca. Udział w obradach wzięli także: wojewoda dolnośląski, wicewojewoda śląski, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektor Biura Koordynacji Projektu we Wrocławiu.

Dyskusji poddane były najważniejsze cele projektu na 2010 r. Obrady zakończono przyjęciem planu finansowego i mapy drogowej - szczegółowej listy działań i harmonogramu ich realizacji. Najwięcej środków pochłonie wykup gruntów w związku z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz przesiedlenie mieszkańców z terenu, gdzie powstanie zbiornik Racibórz Dolny. To przede wszystkim na te cele z budżetu państwa wygospodarowano 95 milionów złotych.

„Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” jest realizowany od 2007 roku.


Źródło: www.mswia.gov.pl