Grzywna dla b. wicemarszałka za pracę pod wpływem alkoholu

Samorząd terytorialny

Karą grzywny ukarał we wtorek Sąd Rejonowy w Białymstoku byłego wicemarszałka województwa podlaskiego Walentego Koryckiego, obwinionego o to, że wypełniał swoje obowiązki zawodowe będąc pod wpływem...

07.07.2015

WSA: nie można nakazać dezynfekcji pojemników na odpady

Samorząd terytorialny

Rada miasta nie może nałożyć obowiązku utrzymania czystości pojemników na odpady, poprzez ich dezynfekcję oraz wskazanie częstotliwości wykonania tego obowiązku uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

07.07.2015

Skorzystanie z zasobów podmiotów trzecich musi być realne

Samorząd terytorialny

Wykonawca, który będzie polegał na potencjale ekonomicznym innego podmiotu, winien zadbać o to aby możliwość skorzystania przez niego z omawianej regulacji była udowodniona w obszarze realności...

07.07.2015

Opole chce zarabiać na nazwie przebudowywanej hali

Samorząd terytorialny

Opole chce sprzedać nazwę przebudowywanej hali widowiskowo-sportowej, która do tej pory nazywała się Okrąglak od charakterystycznej kopuły. Chce również przeprowadzić kompleksowy proces...

07.07.2015

Pomorskie hojne dla zdolnych uczniów

Samorząd terytorialny

Około 32 mln zł chce przeznaczyć samorząd województwa pomorskiego na program Zdolni z Pomorza. W ramach przedsięwzięcia planowanego na lata 2015-2022, co roku około dwóch tysięcy wybitnych uczniów ma...

07.07.2015

Sejm zajmie się senackim projektem zmian w opodatkowaniu gmin

Samorząd terytorialny

Gminy nie będą musiały same sobie płacić podatków za nieruchomości i budynki, które są ich własnością, gdy te nie są wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej, taki ma być skutek...

06.07.2015

Niewykonanie nasadzeń musi być potwierdzone

Samorząd terytorialny

Sam brak informacji właściciela działki o tym, że wykonał warunek zawarty w decyzji polegający na dokonaniu nasadzeń zastępczych, nie stanowi przesłanki uzasadniającej naliczenie kary...

06.07.2015