Prelekcję na temat ewaluacji wewnętrznej przedstawi Beata Ciężka. Wykład zostanie wygłoszony w ramach - organizowanych przez Wolters Kluwer, wydawcę miesięcznika "Dyrektor Szkoły" , i firmę redNet Media - Edu Trendów 2012, które odbędą się w dniach 27-28 września 2012 r. w Pałacu Kultury i Nauki.

Główym tematem wykładu będzie ewaluacja wewnętrzna "z ludzką twarzą". Taki wymiar temu procesowi, zdaniem prelegentki, nadaje nie tylko myślenie o dziecku jako o "celu finalnym", ale także zdefiniowanie ewaluacji jako zbiorowej refleksji nad pracą przedszkola oraz stosowanie metod badania, które zasadzają się na relacjach międzyludzkich.Dobrze przeprowadzona ewaluacja wymaga również konfrontacji uzyskanych wyników, wyciągniętych wniosków i sformułowanych rekomendacji z nauczycielkami i dyrektorkami innych przedszkoli.
Jako że każda placówka jest częścią systemu, wyniki ewaluacji wewnętrznej powinny zostać upowszechnione w środowisku zawodowym z myślą o doskonaleniu systemu przedszkolnego.

Z całością wykładu będą mieli okazje zapoznać się uczestnicy Edu Trendów 2012, którzy zgłoszą chęć udziału w panelach poświęconych przedszkolom.

Program imprezy oparty jest na wieloletnich doświadczeniach Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli. Więcej informacji na ten temat oraz szczegóły dotyczące zapisów znaleźć można na stronie internetowej poświęconejEdu Trendom 2012>>