Stawki podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (cz. 2)

Samorząd terytorialny

Podatek od środkw transportowych obliczany jest przy użyciu ustalonych przez gminę stawek kwotowych. Gminy ustalając wysokość podatku muszą jednak uwzględniać ograniczenia ustawowe. Ustawa o...

27.10.2010

Rola samorządów w zapewnieniu bezpieczeństwa w górach

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje projekt ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w grach i na zorganizowanych terenach narciarskich, zgodnie z ktrym za realizację celw...

26.10.2010

Stawki podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (cz. 1)

Samorząd terytorialny

Jednym z istotnych zadań rad gmin jest podejmowanie uchwał w sprawie podatkw i opłat lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku od środkw transportowych oraz opłat: od posiadania psw, targowej,...

26.10.2010

Powodzianie otrzymają produkty bez cła

Samorząd terytorialny

Komisja Europejska 30 września 2010 r. przyjęła decyzję w sprawie bezcłowego przywozu towarw przeznaczonych do dystrybucji lub udostępniania nieodpłatnie ofiarom powodzi, ktre wydarzyły się w maju...

26.10.2010

Zamówienia publiczne: cena to nie wszystko

Samorząd terytorialny

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamwienia publicznego wybiera jako najkorzystniejszą ofertę, ktra zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriw odnoszących się do przedmiotu...

25.10.2010

Ustawowa walka z dymkiem

Samorząd terytorialny

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobw tytoniowych wprowadza istotne zmiany wpływające na akty prawne stanowione przez rady gmin.

25.10.2010

GUS coraz aktywniej wspomaga samorządy

Samorząd terytorialny

GUS poprzez dostarczanie informacji na potrzeby: diagnozowania warunkw i poziomu rozwoju lokalnego i regionalnego oraz badania zrżnicowania zjawisk społecznych i gospodarczych, służących do...

22.10.2010