Radny, sołtys i inkasent podatków w jednym

Samorząd terytorialny

Nie ma prawnych przeszkd, by radny, ktry jednocześnie jest sołtysem, pełnił funkcję inkasenta podatkw lokalnych. Opinię taką przedstawił Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

16.02.2011

Dodakowe godziny na zajęcia rewalidacyjne

Samorząd terytorialny

Czy gmina ma obowiązek przydzielenia dodatkowych godzin na zajęcia rewalidacyjne na podstawie wydanej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do...

16.02.2011

Ponad milion złotych do wzięcia

Samorząd terytorialny

Minister Spraw Zagranicznych we wspłpracy z Ministrem Edukacji Narodowej oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na realizację zadania Edukacja rozwojowa 2011.

16.02.2011

Nowe rozporządzenie dotyczące wymagań dla żłobków

Samorząd terytorialny

Z dniem 26 lutego 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i...

16.02.2011

Szersze możliwości zatrudnienia w szkołach

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje wprowadzić odrębne regulacje dotyczące kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych....

15.02.2011

Oprawienie projektu budowlanego

Samorząd terytorialny

Jak interpretować przepis, iż projekt budowlany należy oprawić w sposb uniemożliwiający jego dekompletację?

15.02.2011