Elbląg: miasto wystawiło posłowi fakturę za sprzątanie

Samorząd terytorialny

Urząd Miasta w Elblągu wystawił posłowi Wojciechowi Penkalskiemu (RP) opiewającą na ponad 140 zł fakturę za uprzątniecie piasku, który ten polecił wysypać przed ratuszem w ramach happeningu....

17.02.2012

Radny sejmiku podlaskiego Cieślukowski nie straci mandatu

Samorząd terytorialny

Radny sejmiku podlaskiego Cezary Cieślukowski nie straci mandatu. Według prawników wojewody podlaskiego nie ma do tego formalnych przesłanek. Sprawę badano, bo Cieślukowski działał też w Lokalnej...

17.02.2012

MEN: likwidacja szkół przez samorządy usprawiedliwiona

Samorząd terytorialny

Od 2005 r. liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zmniejszyła się o milion - poinformowała w czwartek wiceminister edukacji Joanna Berdzik przedstawiając informację na temat likwidacji szkół....

16.02.2012

Od statusu pacjenta zależy kto poniesie koszty leczenia

Samorząd terytorialny

W przypadku gdy pacjent nie posiadał żadnych dokumentów świadczących o ubezpieczeniu zakład opieki zdrowotnej powinien wystąpić do miejskiego ośrodka pomocy społecznej lub bezpośrednio do wójta...

16.02.2012

Gmina musi nadać status nowoutworzonej szkole

Samorząd terytorialny

Gmina zakłada nową szkołę - liceum ogólnokształcące i technikum, które mają wejść w skład istniejącego zespołu szkół posiadającego własny statut wspólny dla szkół wchodzących w skład zespołu. Czy...

16.02.2012

Sejm pracuje nad zmianami w ustawie o pieczy zastępczej

Samorząd terytorialny

Zmiany mające obniżyć koszty wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewiduje projekt nowelizacji przygotowany przez posłów PO wspólnie z samorządowcami. W czwartek...

16.02.2012

Starostowie mazowieccy chcą inaczej podzielić region

Samorząd terytorialny

Dziennik Warto Wiedzieć informuje, iż Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego domaga się podziału Mazowsza na dwa statystyczne regiony. Postulowany podział ma zapewnić w najbliższym okresie...

16.02.2012

Będą szkolenia dla urzędników samorządowych

Samorząd terytorialny

Ponad 7 tys. urzędników jednostek samorządu terytorialnego i organów nadzoru nad samorządem skorzysta ze szkoleń i dokształcania w ramach projektu Dobre prawo-sprawne rządzenie, który realizuje...

16.02.2012

PiS skarży do prokuratury prezydent stolicy ws. umów

Samorząd terytorialny

Warszawskie PiS złoży do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przez prezydent stolicy Hannę Gronkiewicz-Waltz. Według polityków PiS, prezydent nie udostępnia informacji...

15.02.2012

Kolejny projekt zmian w "janosikowym" w Sejmie

Samorząd terytorialny

Sejmowa komisja samorządu terytorialnego podjęła w środę inicjatywę ustawodawczą wobec projektu zmian w janosikowym, przygotowanego przez samorządy województwa mazowieckiego oraz Warszawy. Wcześniej...

15.02.2012