Przebudowany odcinek przebiega od skrzyżowania z drogą krajową nr 74 Sulejów-Kielce do Kornicy. Na długości 4 km droga przebiega nowym śladem, jako obwodnica Końskich.

Jak powiedział PAP członek zarządu województwa świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, była to długo wyczekiwana i ważna dla tego miasta inwestycja. „Pozwoli ona na rozładowanie ruchu tranzytowego przez Końskie. Miasto było zatłoczone przez samochody, następowało zwolnienie ruchu, teraz udało się ten problem zlikwidować” – ocenił.

Na objętej pracami trasie powstało wiele dużych obiektów inżynierskich. „Zbudowaliśmy m.in. nowe mosty w Sielpi i Kornicy, pięcioprzęsłowy wiadukt nad linią kolejową, szereg rond i zatok autobusowych” – powiedział Maćkowiak. Wzdłuż drogi powstała także, ważna z punktu widzenia turystyki ścieżka rowerowa, prowadząca do popularnego w regionie kąpieliska w Sielpi.

Wartość całej inwestycji wraz z nadzorem i kosztami wykupu gruntów wyniosły 135 mln zł. Około 82 mln zł pochodziło z Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013”.

Droga nr 728 Jędrzejów-Grójec przebiega przez województwa: świętokrzyskie, łódzkie i mazowieckie.