Wykonawca nie powinien sam sobie wystawiać referencji

Zamówienia publiczne

Wykonawca w wykazie usług wskazał jedną usługę świadczoną na rzecz własnego oddziału, mającego siedzibę w innym mieście. Spółka ta posiada aż 14 oddziałów regionalnych. Na potwierdzenie należytego...

08.06.2016

Kiedy należy opodatkować prezent?

Samorząd terytorialny

Mieszkanka powiatu jest honorowym obywatelem miasta. W związku z 90-tymi urodzinami powiat zamierza zakupić prezent dla tej osoby.Czy wartość tego prezentu należy opodatkować czy jest zwolnienie w...

03.06.2016

Przedszkole może dokonać korekty rozliczenia dotacji

Samorząd terytorialny

W przedstawionej sytuacji przedszkole niepubliczne dokonało wydatków związanych z reklamą, co jest kwestionowane przez organy nadzoru. Poniosło jednak inne wydatki, które mogły być finansowane ze...

02.06.2016

Zmiana stanowiska pracy może zostać dokonana w drodze aneksu

Samorząd terytorialny

W aneksie do istniejącej umowy o pracę, należy wskazać wszystkie elementy dotychczasowego stosunku pracy, które ulegają zmianie. Trzeba również wskazać datę od jakiej zmiany zaczynają obowiązywać....

30.05.2016