Z pracownikiem można zawrzeć dwie odrębne umowy o pracę

Samorząd terytorialny

Pracodawca i pracownik mogą zawrzeć dodatkową umowę o pracę, pod warunkiem, że jej przedmiotem będzie praca innego rodzaju, niż dotychczas wykonywana.Umowa ta nie może naruszać przepisów o czasie...

12.09.2017

Gmina może odliczyć VAT naliczony przy budowie oczyszczalni

Samorząd terytorialny

Inwestycję trzeba uznać za finansowaną ze środków własnych, skoro dofinansowanie ma charakter pożyczki. Realizacja inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków niewątpliwie należy do zadań...

11.09.2017

Dyrektor szkoły musi złożyć oświadczenie majątkowe

Samorząd terytorialny

Dyrektor szkoły jako kierownik jednostki organizacyjnej gminy (powiatu) zobowiązany jest do złożenia oświadczenia majątkowego. Pierwsze oświadczenie majątkowe dyrektor szkoły składa w terminie 30 dni...

08.09.2017

Zamówienia pozaustawowe nie wchodzą do planu postępowań

Zamówienia publiczne

Czy zamawiający powinien ujmować w planie postępowań zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy, np. umowy z zakresu prawa pracy czy zastępstwa procesowego? - pyta użytkownik programuLEX Zamówienia...

03.09.2017

Zakres zadań CUW musi wynikać ze statutu

Samorząd terytorialny

Jeżeli ze statutu CUW wynika, że prowadzi obsługę w celu realizacji zadań gminy (powiatu, województwa) w zakresie oświaty w tym: w zakresie dowozu uczniów oraz przyznawania dotacji dla szkół...

01.09.2017

Gmina nie może odstąpić od odbioru odpadów zielonych

Samorząd terytorialny

Gmina może ograniczyć ilość i częstotliwość odpadów zielonych odbieranych sprzed posesji, zgodnie z art. 6r ust. 3a i 3b ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ale nie...

30.08.2017

Zakres zadań CUW powinien być określony w statucie

Samorząd terytorialny

Jednostka zapewniająca wspólną obsługę, wykonuje zadania określone w statucie, wpisujących się w szczególności w zadania administracyjne, finansowe i organizacyjne. Jednostka nie może jednak...

29.08.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski