Są gminy, zwłaszcza wiejskie i miejsko-wiejskie, w których rozpatrzono niemal wszystkie złożone wnioski (97-99 proc.) To np. gmina Grabowo w powiecie kolneńskim. Największe kwotowo wypłaty są natomiast w miastach, np. w Białymstoku wypłacono ponad 22,8 mln zł.

Wojewoda poinformował, że realizacja programu w regionie przebiega sprawnie i bez większych problemów - "płynnie i harmonijnie". "Nie było jakichś bardzo istotnych przeszkód, które uniemożliwiały wdrożenie lub też później realizację tego programu" - powiedział wojewoda. Przypomniał, że na koniec maja poziom realizacji wniosków w województwie wynosił powyżej 70 proc. i był to czwarty wynik w Polsce wśród regionów. Obecnie (dane na połowę czerwca) jest to 81 proc.

Wojewoda poinformował, że wypłacono ponad 236,4 tys. świadczeń, wydano 66 tys. decyzji.

Rekordowe świadczenia wypłacono w Białymstoku i Suwałkach w rodzinach z dziewięciorgiem dzieci.

Wojewoda dziękował wszystkim pracownikom urzędów zaangażowanych w wypłaty świadczeń 500 plus. Dodał, że nie ma w regionie sytuacji z opóźnieniem rozpatrywania wniosków i wypłat pieniędzy. "U nas, jak sądzę, takich sytuacji nie mamy, choć oczywiście różne jest zaangażowanie gmin, ale myślę, że to jest sytuacja dość płynna. Mam nadzieję, że teraz również i wakacje będą sprzyjały temu, żeby przyspieszyć ilość wydawanych świadczeń tak, aby trafiły do rodzin" - mówił Paszkowski.

Wojewoda był pytany o sprawę z Suwałk, gdzie o Samorządowe Kolegium Odwoławcze otarła się sprawa kobiety z dziewięciorgiem dzieci, której odmówiono innych świadczeń niż 500 plus, bo to świadczenie podniosło jej dochody. "Dzisiaj czytałem artykuł prasowy, że kolegium uchyliło tę decyzję. Nie znam dokładnie uzasadnienia, temu się przyjrzymy" - powiedział Paszkowski.

Zgodnie z przepisami świadczenie wychowawcze nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia; dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych Zmiana ta została dokonana na etapie uzgodnień międzyresortowych.

Wojewoda dodał, że nie było innych sygnałów o zabraniu komukolwiek świadczeń socjalnych z powodu 500 plus. Przypomniał również, że pieniędzy z tego świadczenia nie mogą zajmować komornicy. Urzędnicy wojewody nie mają też informacji o zamianie komukolwiek świadczeń 500 plus z powodu marnotrawienia pieniędzy na wypłaty w formie rzeczowej.

Do tej pory w całej Polsce złożono już ponad 2,5 mln wniosków o świadczenie 500 plus. Wydano ok. 1,6 mln decyzji, wypłacono ok. 4,5 mln świadczeń na ponad 2,23 mld zł.

Na mocy działającego od 1 kwietnia rządowego programu świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje, niezależnie od dochodu, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi), wsparcie przysługuje także na pierwsze dziecko. Świadczenia wypłacane są przez samorządy.

Aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od kwietnia, trzeba złożyć wniosek do 1 lipca (włącznie). Wnioski można składać na bieżąco, w każdym następnym miesiącu, ale wypłata będzie za dany miesiąc, bez wyrównania.(PAP)

 

Dowiedz się więcej z książki
Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł