Środki pochodzą z puli na pomoc techniczną w programie, czyli na jego wdrażanie, a nie z puli na inwestycje.

O dotacje na dokumentację projektową mogą się ubiegać miasta na prawach powiatu: Białystok, Łomża i Suwałki oraz Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. To zarządcy dróg wojewódzkich. Konkursowe wnioski można składać od środy do 20 grudnia - poinformowała PAP Barbara Likowska-Matys z departamentu zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku. Można np. sfinansować projekt dokumentacji technicznej czy raport o odziaływaniu inwestycji na środowisko.

"Konkurs ma przyspieszyć budowę strategicznych inwestycji drogowych, które kwalifikują się do wsparcia w perspektywie finansowej 2014-2020 - a są nimi właśnie drogi wojewódzkie - i które należy realizować, aby rozwiązać problem dostępności i zapewnić spójność komunikacyjną w regionie. Przygotowanie dokumentacji technicznej jest w przypadku inwestycji drogowych bardzo czasochłonne. Stąd decyzja zaakceptowana przez Komisję Europejską o przeznaczeniu środków jeszcze z tej perspektywy finansowej na ten cel" - wyjaśniła Likowska-Matys.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden projekt. Zgodnie z warunkami konkursu, minimalna wartość projektu to 30 tys. zł w przypadku, gdy dany podmiot chce zdobyć środki na raport o oddziaływaniu na środowisko i 500 tys. zł w przypadku przygotowywania dokumentacji technicznej.

Projekt nowego programu operacyjnego w Podlaskiem na lata 2014-2020 zakłada, że z niego będą jedynie finansowane modernizacje dróg wojewódzkich oraz lokalnych o szczególnym znaczeniu: prowadzących do dróg z Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T (w Podlaskiem są tylko dwie trasy w tej sieci: S8 i S61), dróg prowadzących do przejść granicznych czy do terenów inwestycyjnych. Łącznie na drogi oraz na budowę lotniska regionalnego ma być przeznaczone 194 mln euro. Do 2 stycznia trwają konsultacje społeczne nowego programu operacyjnego. Samorządy lokalne już podkreślały przy różnych okazjach, że środków na drogi lokalne jest za mało w różnych programach, a potrzeby są duże. Władze województwa podkreślają natomiast, że w latach 2014-2020 środki z programu operacyjnego będą głównie przeznaczane na takie przedsięwzięcia, które generują rozwój.

Dotychczas w Podlaskiem z programu operacyjnego na lata 2007-2013 na budowę, przebudowę i modernizację dróg wydano 748,8 mln zł. Pieniądze trafiały głównie na remonty dróg wojewódzkich oraz ulic w największych miastach w regionie: Białegostoku, Łomży i Suwałk. Ponad 120 mln zł przeznaczono na drogi powiatowe i gminne. Dzięki tym pieniądzom udało się przebudować prawie 137 km dróg wojewódzkich oraz 353 km dróg gminnych i powiatowych.

Do wydania na inwestycje drogowe z RPO w kończącej się perspektywie finansowej zostało jeszcze 5,5 mln zł - poinformowała Likowska-Matys.