Zamawiający nie może dzielić cen ofertowych na grupy

Zamówienia publiczne

Badanie ofert pod kątem wystąpienia rażąco niskiej ceny powinno się odbywać według takich samych kryteriów dla wszystkich cen ofertowych. Zamawiający nie może zatem dzielić ofert na te z wyższą i...

17.07.2015

Gmina nie zapłaci podwykonawcy za upadłego wykonawcę

Zamówienia publiczne

W sytuacji, gdy generalny wykonawca odstąpi od umowy o roboty budowlane zawartej z podwykonawcą, to zamawiający nie ponosi solidarnej odpowiedzialności za zaległe wynagrodzenie orzekł Sąd Najwyższy.

14.07.2015

Zła pogoda nie uzasadnia naliczania kar umownych

Zamówienia publiczne

Zamawiający nie może naliczyć wykonawcy kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia, które są efektem błędów zamawiającego lub siły wyższej w postaci niesprzyjających warunków atmosferycznych...

11.07.2015

Rada nie może żądać zgody na przetwarzanie danych

Samorząd terytorialny

Rada nie ma prawa żądać wyrażenia zgody od składającego deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami na przetwarzanie danych osobowych uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

10.07.2015
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski