NSA: radny może być jednocześnie dyrektorem ZOZ

Samorząd terytorialny

Zarządzanie przez radnego samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej, który został wyposażony w mienie komunalne, nie stanowi zarządzania działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego...

16.04.2015

O rażąco niskiej cenie nie decydują ceny jednostkowe

Zamówienia publiczne

W sytuacji gdy cena oferty budzi wątpliwości, zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do udzielenia wyjaśnień. Jednocześnie należy zaznaczyć, że o rażąco niskiej cenie nie decydują poszczególne...

11.04.2015