WSA: fotokopia mandatu karnego jest informacją publiczną

Samorząd terytorialny

Rozstrzygnięcie w formie mandatu karnego oraz protokół z czynności kontrolnych sporządzonych przez funkcjonariusza jest informacji publiczną orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

07.05.2015

Przewoźnik odpowiada za brak wydania biletu pasażerowi

Samorząd terytorialny

Brakiem wydania biletu za przejazd może być zainteresowany zarówno kierowca jak i jego pracodawca, zatem również podmiot wykonujący przewóz będzie podlegał karze za naruszenie tego obowiązku orzekł...

04.05.2015

Niewidoczny bilet parkingowy nie oznacza braku opłaty

Samorząd terytorialny

Przepisy nie dają radzie miasta uprawnień do domniemania, że umieszczenie dowodu opłaty parkingowej za szybą pojazdu w sposób uniemożliwiający jej odczytanie jest równoznaczne z brakiem tej opłaty...

28.04.2015