Rada gminy nie może zakazać prowadzenia fermy

Samorząd terytorialny

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie stanowi podstawy do wprowadzenia w uchwalanym przez radę gminy regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zakazu utrzymywania...

17.04.2012