O statusie drogi publicznej nie decyduje jej dostępność

Samorząd terytorialny

Elementem odróżniającym drogę publiczną od drogi wewnętrznej jest formalne zaliczenie do odpowiedniej kategorii dróg publicznych, a nie powszechna dostępność, którą to cechę droga wewnętrzna podobnie...

27.07.2012