Rada może odmówić rozwiązania z radnym stosunku pracy

Samorząd terytorialny

Nie można zgodzić się z twierdzeniem, iż rada gminy musi wyrazić zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli pracodawca nie stawia mu zarzutów związanych z wykonywaniem mandatu radnego...

18.09.2012

Autobus szkolny nie zawsze musi zabierać ucznia spod domu

Samorząd terytorialny

W zwrocie z domu do szkoły chodzi niewątpliwie o drogę pokonywaną przez dziecko samodzielnie (tzn. bez pomocy gminy), a więc drogę z domu bezpośrednio do szkoły albo drogę z domu do punktu...

06.09.2012