Członek zgromadzenia związku międzygminnego to nie radny

Samorząd terytorialny

Ustawa o samorządzie gminnym nie zawiera regulacji pozwalającej zgromadzeniu związku międzygminnego ustalać diety i zwrotu kosztów podróży dla członków tego zgromadzenia, gdyż adresatem tego przepisu...

16.10.2012

Wójt musi ufać swojemu sekretarzowi

Samorząd terytorialny

Pozycja jaką zajmuje sekretarz w strukturze organizacyjnej gminy sprawia, że charakter relacji między nim a wójtem jest szczególny. Relacje zawodowe między wójtem a sekretarzem gminy muszą opierać...

15.10.2012

Umowa najmu nie ma waloru dokumentu urzędowego

Samorząd terytorialny

Zarówno informacja zarządcy nieruchomości, jak i umowa najmu nie powinny zostać przez organy administracji bezkrytycznie uznane za wyłączne i wystarczające środki dowodowe służące ustaleniu...

11.10.2012

Sąd nie może uchylać się od wykładni przepisów

Samorząd terytorialny

Nie do przyjęcia jest sytuacja, gdy sąd administracyjny uchyla się od wykładni przepisów mogących mieć w sprawie zastosowanie, bo wydaje mu się to trudne i rezygnuje z tego powodu - ze wskazania...

08.10.2012
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski