Kontrakt regionalny dotyczący wykorzystania unijnych pieniędzy przyznanych dla woj. łódzkiego na lata 2014-2020 był tematem wtorkowego spotkania podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Pawła Orłowskiego z marszałkiem woj. łódzkiego Witoldem Stępień. Orłowski podkreślił, że było to jedno z „roboczych spotkań” zmierzających do zatwierdzenia kontraktu regionalnego.

„Jesteśmy pod koniec roboczych spotkań ze wszystkimi regionami. Równolegle toczymy rozmowy z resortami, aby projekty regionalne wspomagać także środkami krajowymi. Najprawdopodobniej na przełomie marca i kwietnia będziemy mogli przekazać nasze stanowisko rządowe. Zatwierdzenie kontraktu regionalnego powinno nastąpić na jesieni tego roku. Wtedy podamy twardsze fakty na ten temat” – powiedział Orłowski.

Podczas spotkania ze stroną rządową przedstawiciele woj. łódzkiego podkreślali m.in. potrzebę wsparcia regionalnych programów badawczo-rozwojowych, rozwoju Łodzi akademickiej oraz infrastruktury związanej z ochroną środowiska.

„Rozmawialiśmy też o przedsięwzięciach drogowych i kolejowych. Wyzwaniem będzie skomunikowanie Łodzi z autostradami. O tych projektach trzeba będzie rozmawiać również z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad” – powiedział marszałek woj. łódzkiego.

Stępień dodał, że spotkanie z przedstawicielem strony rządowej pozwoliło poznać ocenę przedsięwzięć proponowanych przez samorząd regionu łódzkiego oraz możliwość „gwarantowania na nie środków z programów krajowych”. „Teraz będziemy uściślać projekty z potencjalnymi beneficjentami” – zapowiedział marszałek.

W latach 2014-2020 z pieniędzy unijnych woj. łódzkie ma otrzymać ponad 2,25 mld euro. (PAP)