Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Samorządy terytorialne coraz intensywniej, co nie znaczy skuteczniej zabiegają o osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i wyraźną transparentność swoich walorw na mapie administracyjnej Polski. Tę...

09.08.2010

Kontrola zarządcza, a kwestie etyczne (cz. 2)

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansw publicznych stanowi ogł działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celw i zadań w sposb zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy....

27.05.2010

Kontrola zarządcza, a kwestie etyczne (cz. 1)

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansw publicznych stanowi ogł działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celw i zadań w sposb zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy....

26.05.2010

Nie będzie wytycznych dla kontroli zarządczej

Kontrola zarządcza

Ministerstwo Finansów poinformowało, że nie planuje opracowania przewidywanych przez nową ustawę o finansach publicznych wytycznych dotyczących całościowo systemu kontroli zarządczej. Z komunikatu...

26.01.2010

Audytor wewnętrzny ma mieć studia i praktykę

Kontrola zarządcza

Nowa ustawa o finansach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2010 roku poszerzyła krąg osób uprawnionych do prowadzenia audytu wewnętrznego o osoby, które posiadają dwuletnią praktykę w...

06.01.2010

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Z dniem 1 stycznia 2010 r. wchodzi w życie ustawa o finansach publicznych, z wyjątkiem regulacji dotyczących obowiązku planowania i wykonywania budżetów w układzie zadaniowym, które wchodzą w życie...

05.01.2010

Koncepcje lokalnego zarządzania strategicznego

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Artykuł analizuje mechanizmy, na jakich opiera się lokalne zarządzanie. Autor przedstawia najpopularniejsze koncepcję dotyczące tego zagadnienia.

02.12.2009
1    3  4  5  6  7