O orzeczeniu tym, które zakończyło postępowanie Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, poinformowała w środę PAP rzeczniczka KIO Justyna Tomkowska.

Według koszalińskiego ratusza najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę Inteligentnego Systemu Transportowego (IST), który ma sterować ruchem drogowym w mieście, złożyła hiszpańska firma Alumbrados Viarios Sociedad Anonima z Barcelony. Oferowana przez nią cena wynosiła 9,6 mln zł.

Odwołanie na takie rozstrzygnięcie przetargu złożyła w KIO firma P.H.U. Telsat Grzegorz Kawka z Gryfic, która proponowała budowę IST za 10 mln zł.

Zarzuty Telsatu, dotyczące m.in. błędu w obliczeniu przez hiszpańską firmę ceny za budowę IST i nieaktualnego wypisu z rejestru handlowego, zostały uznane za zasadne. Hiszpanie mogą orzeczenie KIO zaskarżyć do Sądu Okręgowego w Koszalinie.

IST ma powstać do 29 maja 2015 r. Inwestycja będzie w 85 proc. finansowana z unijnej dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

System ma sterować sygnalizacją świetlną na 13 koszalińskich skrzyżowaniach i mieć możliwość podłączenia do niego kolejnych 10 skrzyżowań.

Przy pięciu drogach wjazdowych do miasta przewidziano ustawienie dużych elektronicznych tablic informujących m.in. o sytuacji na drogach i na 4 parkingach, na których znajduje się ok. 1 850 miejsc postojowych dla samochodów.

W ramach projektu mają też powstać cztery punkty ważenia przeciążonych pojazdów oraz usytuowany w okolicach kolejowego wiaduktu przy ul. Szczecińskiej punkt pomiaru wysokości samochodów.

IST ma identyfikować pojazdy łamiące przepisy - przekraczające prędkość lub przejeżdżające na czerwonym świetle.

W ramach IST ma także powstać internetowy portal dla podróżnych i kierowców informujący m.in. o natężeniu ruchu na drogach, wolnych miejscach parkingowych i wszelkiego rodzaju utrudnieniach oraz serwis komunikacji miejskiej z przebiegiem linii autobusowych, mapą przystanków i czasem przejazdu.

IST będzie oparty na istniejącej, budowanej i planowanej w ramach projektu Inteligentny Koszalin sieci światłowodowej.