Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji złożył w piątek klub radnych Platformy Obywatelskiej.

"Nie zgadzamy się z argumentacją wojewody i uważamy, że podejmując apel nie naruszyliśmy zakresu działania rady miasta i postąpiliśmy w trosce o przestrzeganie przez organy gminy i gminne jednostki organizacyjne obowiązującego porządku prawnego w Polsce" - wyjaśniła, w komunikacie przekazanym mediom, przewodnicząca klubu radnych PO w Gdańsku, Aleksandra Dulkiewicz.

Podczas sesji RMG radni PO chcą przegłosować uchwałę, w której zobowiążą prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza (PO) do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody.

"Zdaniem Rady Miasta Gdańska rozstrzygnięciu nadzorczemu należy zarzucić wadliwą interpretację przez organ administracji przepisów ustawy o samorządzie gminnym (...) Ponadto w opinii Rady Miasta ocena legalności apeli podejmowanych przez ten organ nie leży w kompetencjach nadzorczych wojewody pomorskiego określonych w przepisie art. 91 ustawy o samorządzie gminnym" - głosi fragment uzasadnienia skargi do WSA.

W Radzie Miasta Gdańska zasiada 22 radnych PO i 12 - PiS.

Na początku lipca wojewoda pomorski unieważnił przyjęte w kwietniu i maju stanowiska Rad Miasta Sopotu i Gdańska w sprawie stosowania się samorządu do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. W czerwcu wojewoda unieważnił także podobne stanowisko radnych Słupska.

W wydanym przez wojewodę rozstrzygnięciu nadzorczym unieważniającym stanowiska rad Gdańska i Sopotu, napisano m.in., że rady te "przekroczyły swoje kompetencje, wychodząc poza zakres zadań własnych czy zleconych gminie". "Do zadań gminy nie należy bowiem wyrażanie generalnych stanowisk o zakresie stosowanego prawa" - zaznaczono w rozstrzygnięciu.

Apel z 4 maja Rady Miasta Gdańska miał formę apelu ws. 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i kryzysu konstytucyjnego w Polsce.

"Oddajemy hołd twórcom i obrońcom Ustawy Rządowej przyjętej przez skonfederowany Sejm Walny I Rzeczypospolitej w dniu 3 maja 1791 roku. Pamiętamy, że Konstytucję 3 Maja zbudowano w poczuciu odpowiedzialności za państwo wokół praw i swobód obywatelskich, tolerancji i wolności, z jednoczesnym uszanowaniem polskich narodowych tradycji i dominującego wyznania; oparto ją również na zasadach współpracy różnych stanów" - napisano w pierwszej części apelu.

W apelu napisano m.in., że RMG widzi "konieczność ciągłego przypominania konstytucyjnych idei przodków". "Z tego też powodu stoimy na stanowisku, że każda władza w Rzeczpospolitej Polskiej musi przestrzegać aktualnie obowiązującej Konstytucji RP i szanować tej Konstytucji strażników" - podkreślono.

"Wzywamy więc wszystkie władze państwowe do pilnego rozwiązania kryzysu konstytucyjnego przy poszanowaniu Konstytucji RP oraz niezawisłości sądów i trybunałów, w tym w szczególności Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego" - głosił apel.

Zawierał on też postanowienie, że przy podejmowaniu uchwał gdańska rada stosować się będzie do treści wyroków Trybunału Konstytucyjnego, także tych, które nie będą opublikowane w Dzienniku Ustaw, także "wówczas, gdyby były one kontestowane przez inne organy władzy państwowej".

Rada Miasta Gdańska zwróciła się też do prezydenta Gdańska, aby w działalności Urzędu Miejskiego oraz komunalnych instytucji uwzględniane były wszystkie wyroki TK.

Za apelem, który został zgłoszony na nadzwyczajną sesję RMG przez rządzący miastem klub Platformy Obywatelskiej, głosowało 22 radnych PO, a 11 z Prawa i Sprawiedliwości było przeciw.

W Sopocie nadzwyczajna sesja Rady Miasta, która ma upoważnić prezydenta kurortu do złożenia skargi do WSA na postanowienie wojewody ma się odbyć pod koniec lipca, Rada Miasta Słupska podobną decyzję już podjęła. (PAP)