Celem prezydenckich propozycji, nad którymi prace trwają obecnie w Sejmie, jest uporządkowanie przepisów pod kątem ochrony krajobrazu.

Według Polskiej Rady Architektury niestety nie położy to tamy chaotycznemu rozwojowi zabudowy w Polsce. W opinii Rady po wejściu ustawy w życie w polskim krajobrazie prawdopodobnie zmieni się niewiele, bo chronione będą nadal tylko miejsca wyjątkowe, a samorządy gminne odpowiadające za planowanie przestrzenne w kwestii dbałości o krajobraz wciąż pozostaną bez kontroli. Ustawa krajobrazowa nie rozwiąże też problemu braku spójnego planowania otaczającej nas przestrzeni.

"Wiele punktów poświęcono walce z reklamami. To jest ważne zagadnienie, nie chcę umniejszać jego wagi. Czytając projekt ma się jednak wrażenie, że jest to największy problem dotyczący krajobrazu, a tak nie jest, bo reklamy można szybko usunąć, natomiast tego, co się dzieje w sferze urbanistyki, usunąć się szybko nie da" - powiedział PAP członek Polskiej Rady Architektury Przemysław Wolski z Katedry Architektury Krajobrazu SGGW.

Według przewodniczącego Polskiej Rady Architektury Krzysztofa Chwaliboga w Polsce mamy do czynienia z bezładną ekspansją i brzydotą polskich przedmieść, niespójnymi i chaotycznymi centrami miast i bezmyślnym niszczeniem przyrody (przykładem betonowanie wybrzeża morskiego czy stawianie farm wiatrowych w pięknych regionach).

W ustawie krajobrazowej narzędziem, które ma służyć poprawie jakości krajobrazu, jest, opracowywany co 20 lat, tzw. audyt krajobrazowy. Na jego podstawie mają być wyznaczane krajobrazy priorytetowe, dla których będą opracowywane urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu.

"W kilku obowiązujących ustawach określone są już zasady ochrony krajobrazu, ale stan polskiego krajobrazu wskazuje, że nie są one skuteczne. Ewentualne wprowadzenie kolejnej kategorii ochrony krajobrazu, w postaci audytów krajobrazowych, powinno być poprzedzone odpowiedzią na pytanie, dlaczego obecne zasady ochrony nie są skuteczne i najpierw poprawić to, co źle funkcjonuje" - zaznaczył Wolski.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie ABC Budownictwo>>>