NIK: Brakuje miejsc dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, które szukają schronienia

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Nie wszystkie powiaty i miasta na prawach powiatu zapewniały schronienie matkom, ojcom i opiekunom z dziećmi oraz kobietom w ciąży dotkniętym przemocą lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej. Jest to niezgodne z ustawą o pomocy społecznej. Z kontroli przeprowadzonej przez NIK wynika też, że nie diagnozowano potrzeb tych osób. Potrzebujący z kolei często nie wiedzą o jaką pomoc mogą się ubiegać i gdzie jej szukać.

19.10.2020

Gminy mogą zamknąć cmentarze, ale na razie apelują i czekają na decyzje rządu

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Koronawirus

Nie ma zaleceń inspekcji sanitarnej, by przed 1 listopada zamykać cmentarze, miasta nie planują więc takich posunięć. Póki co, zwiększają częstotliwość specjalnych linii autobusowych, czy oferują usługi mycia grobów. Apelują też do mieszkańców o zaplanowanie wizyt na grobach wcześniej. O rozwagę prosi też branża pogrzebowa. A wszyscy czekają na ruch rządu.

19.10.2020

1200 zł za drugi samochód - parkować w miastach coraz trudniej

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów

Ograniczanie samochodów w miastach można nazwać trendem, bo decyduje się na nie coraz więcej samorządów. Zaczyna się od poszerzenia stref płatnego parkowania, wzrostów opłat. Utrudnienia skierowane są także do mieszkańców, na przykład warszawska drastyczna podwyżka abonamentu za parkowanie drugiego samochodu.

16.10.2020

Kolejne pieniądze z UE na walkę z pandemią

Finanse publiczne Finansowanie zdrowia Prawo unijne Koronawirus

Komisja Europejska zatwierdziła zaproponowane przez Polskę zmiany mające na celu wsparcie systemu ochrony zdrowia w walce z pandemią. Dzięki temu dodatkowe 300 milionów złotych będzie można przeznaczyć na zakup ambulansów, środków do dezynfekcji i ochrony indywidualnej.

15.10.2020

Samorządy w czerwonych strefach nie mają danych o zakażonych i na kwarantannie

Samorząd terytorialny Koronawirus

Dostęp do informacji o zakażonych i skierowanych na kwarantannę jest podstawą do efektywnych działań, tymczasem coraz częściej pojawia się problem braku precyzyjnych danych z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych o liczbie zakażonych i skierowanych na kwarantannę na poziomie gminy - alarmuje Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

15.10.2020

Związek powiatów opracował samorządową mapę kompetencji

Samorząd terytorialny Nowe technologie

Mapa kompetencji samorządów opracowana przez Związek Powiatów Polskich to podstrona z wyszukiwarką, gdzie można sprawdzić, jakie zadania przypisane są poszczególnym organom w samorządach. Zainteresowany poznaje też w każdym przypadku obowiązującą podstawę prawną.

15.10.2020

Samorządy: Nie jesteśmy przez rząd traktowani po partnersku

Samorząd terytorialny Koronawirus

Samorządy chcą, by rząd konsultował z nimi działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się pandemii. Korporacje miast domagają się między innymi zwiększenia skali przeprowadzanych testów na COVID-19, odblokowania podstawowej opieki zdrowotnej i stworzenia efektywnego systemu nauki zdalnej.

14.10.2020

Dochody z udziałów miast w podatkach wciąż spadają

Finanse samorządów CIT PIT

Spadek dochodów miast z tytułu udziału w podatku PIT wynosi blisko 7 procent rok do roku, a dochodów z CIT – prawie 8 procent – wynika z badań prowadzonych przez Związek Miast Polskich. Analizy dotyczą finansów miast po trzech kwartałach 2020 roku w porównaniu z identycznym okresem sprawozdawczym z lat 2018 i 2019 w ujęciu kwartalnym.

14.10.2020

Czystość plus - samorządy rozczarowane projektem zmian w ustawach śmieciowych

Samorząd terytorialny Środowisko

Brak rozwiązania problemu nieruchomości niezamieszkałych i nowego wzoru wyliczania poziomów recyklingu wytykają samorządowcy projektowi nowelizacji ustaw "śmieciowych". Ich zdaniem niewiele on wnosi i – wbrew temu, co twierdzi rząd – nie wpłynie na obniżenie kosztów funkcjonowania gminnych systemów. Kontrowersje są też cały czas wokół spalarni odpadów.

14.10.2020

Resort od funduszy nadal walczy o dobry język urzędowy

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Ministerstwo Finansów i Funduszy Regionalnych przypomina, że 13 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Prostego Języka. I deklaruje dalsze zabiegi o to, by ten standard na stałe zagościł również w wielu urzędach, firmach czy instytucjach publicznych w Polsce.

13.10.2020

Kolejne urzędy zamykają się, ale obsługują mieszkańców

Samorząd terytorialny Koronawirus

Okienko lub specjalny pulpit w przedsionku budynku, tak żeby mieszkańcy nie wchodzili do środka w celu załatwienia sprawy, skrzynki na dokumenty na zewnątrz, obsługa przez telefon i internet czy kontrola wejść przez straż miejską – tak radzą sobie samorządy, które zamknęły urzędy. Z powodu coraz większej liczby zachorowań kolejne ograniczają obsługę bezpośrednią interesantów.

13.10.2020

Radnym nie można utrudniać pracy, zwłaszcza tym z opozycji

Samorząd terytorialny

Prawo nie precyzuje, z jakim wyprzedzeniem trzeba informować radnych o terminie sesji i często dowiadują się o posiedzeniu i planie w ostatniej chwili. Utrudnia to organizację pracy i skutkuje słabym przygotowaniem. Szczególnie negatywnie działa to na radnych opozycyjnych, dla których gwarancje proceduralne mają kluczowe znaczenie, bo umożliwiają realne sprawowanie mandatu.

13.10.2020

Związek miast: Żądajcie rekompensaty ubytków w dochodach własnych

Finanse publiczne Finanse samorządów Koronawirus

Prezydenci i burmistrzowie są wzywani do apeli do posłów i senatorów w sprawie systematycznego osłabienia finansów samorządowych. - Brak rekompensat i zmniejszenia nałożonych obowiązków narusza Konstytucję RP, która gwarantuje adekwatność zasilania finansowego do zakresu nałożonych zadań – pisze do nich prezes Związek Miast Polskich.

12.10.2020

NIK: Zarządzanie mieniem państwowym wymaga poprawy

Administracja publiczna

Mimo że działania Agencji Rozwoju Przemysłu SA w zakresie zarządzania aktywami były zgodne z obowiązującym prawem, to Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła wiele uchybień. Nie zadbano na przykład o kompleksowość planów strategicznych, koszty utworzonych funduszy inwestycyjnych przewyższały przychody, zabrakło też ewaluacji modelu zarządzania i przyjętych instrumentów.

12.10.2020

OSP w małych gminach pomagają w czasie epidemii, a trudno je utrzymać

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Ograniczenie budżetów samorządów wpływa także na bezpieczeństwo mieszkańców i ograniczenie w mniejszych gminach wydatków na ochotnicze straże pożarne, które są podstawą do pomagania mieszkańcom przy epidemii tam, gdzie nie ma straży gminnych.

12.10.2020

Straż miejska z wątpliwymi podstawami do karania za brak maseczki

Samorząd terytorialny Koronawirus

Czy straż miejska może nałożyć mandat za brak maseczki? Strażnicy do tej pory pouczali i edukowali, sankcje odkładając na bok. To przez niejasne przepisy, czy mają do tego prawo, co powodowało obawy o koszty, jeśli sąd uchyli karę. Nowe rozporządzenie nie rozwiązuje tego dylematu. Do tego dochodzi jeszcze szerszy problem - nie ma definicji zawodu strażnik gminny/miejski.

10.10.2020

Wadium w zamówieniach publicznych musi być zwrócone

Zamówienia publiczne

Celem wniesienia wadium jest zabezpieczenie interesów i sytuacji zamawiającego. Wybór najkorzystniejszej oferty lub unieważnienie postępowania obliguje zamawiającego do zwrotu wadium wszystkim wykonawcom – oprócz zwycięskiego. Wadium podlega zwrotowi również w razie wycofania przez wykonawcę oferty przed upływem terminu składania ofert.

09.10.2020

Dyrektorzy w urzędach obsadzani bez procedur i słabo dokumentowani

Administracja publiczna Prawo pracy

Ocena kandydatów i dokumentów, które prezentują, zamiast procedury - to norma przy rekrutacji na wyższe stanowiska w administracji. Nie ma jednolitych standardów, a ministerstwa dowolnie dokumentują proces zatrudniania dyrektorów – za pomocą wypełnionych formularzy, przedłożonych certyfikatów czy CV.

09.10.2020

Nowe rekomendacje dla DPS - mają minimalizować ryzyko zakażenia

Pomoc społeczna Koronawirus

Zgodnie z nowymi wytycznymi i instrukcjami w domach pomocy społecznej aktywność podopiecznych poza placówką powinna być ograniczona, ale mają mieć prawo do kontaktów z bliskimi. Ewentualne spotkania wewnątrz domu powinny być organizowane w stałych i małych grupach.

08.10.2020
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski