Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji samorządów. Ma pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków. Samorządy dostaną do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania, czyli refundacji środków poniesionych na inwestycje m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne czy gospodarowanie odpadami.

Pilotażowy nabór wniosków w programie trwał od 2 lipca do 15 sierpnia. Każda gmina i związek JST mogły złożyć 3 wnioski o dofinansowanie. Spośród 3025 JST i związków gminnych, 2870 z nich złożyło co najmniej 1 wniosek. Łącznie samorządy złożyły niemal 8 tysięcy wniosków o dofinansowanie.

Wnioski według priorytetów programu

W programie są 4 priorytety, a w nich 35 obszarów inwestycyjnych. Wnioski, które mieszczą się w pierwszym priorytecie mogą dostać dofinansowanie w wysokości nawet do 95 proc. wartości inwestycji, wnioski w drugim priorytecie mogą liczyć nawet na 90 proc. dofinansowania, w trzecim nawet na 85 proc. i w czwartym nawet 80 proc.

Podział złożonych przez samorządy wniosków według priorytetów programu:

  • Priorytet 1: 5612 wniosków na kwotę 72,7 mld zł
  • Priorytet 2: 1560 wniosków na kwotę 12,8 mld zł
  • Priorytet 3: 747 wniosków na kwotę 7,1 mld zł
  • Priorytet 4: 79 wniosków na kwotę 620,9 mln zł

Rząd daje samorządom dodatkowe 8 mld zł i zapowiada stabilne dochody>>
 

Najwięcej wniosków z mazowieckiego, najmniej z opolskiego

Najwięcej wniosków złożyły samorządy z województw:

  • mazowieckiego (1010 wniosków),
  • wielkopolskiego (734 wnioski)
  • lubelskiego (605 wniosków).

Najmniej wniosków wpłynęło z samorządów z województwa opolskiego i lubuskiego (odpowiednio: 251 i 279 wniosków).

Wnioski o najwyższej łącznej wartości złożyły samorządy z województw:

  • mazowieckiego – 11,8 mld zł;
  • śląskiego - 9,8 mld zł
  • małopolskiego- 8,9 mld zł.

Najwięcej wniosków złożyły gminy wiejskie – 53 proc. o łącznej wartości ponad 24 mld zł, a najmniej województwa - 0,3 proc. o łącznej wartości 1,6 mld zł.

 

To pierwsza edycja programu – będą kolejne

Na podstawie raportu, przygotowanego przez BGK, komisja przy KPRM zajmie się przygotowaniem rekomendacji. Na jej podstawie Prezes Rady Ministrów zdecyduje o tym, które inwestycje dostaną dofinansowanie z programu. W pierwszej, pilotażowej edycji do podziału jest 20 mld zł. Będą jednak kolejne nabory, najbliższy ma ruszyć jeszcze w tym roku.

- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to projekt długookresowy, który chcemy kontynuować w kolejnych latach. Program ma szansę stać się nowym mechanizmem stałego wspierania inwestycji samorządowych. Wierzę, że dzięki niemu samorządy zrealizują wiele potrzebnych inwestycji, które wesprą zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny naszego kraju – podsumowuje prezes BGK. mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.​