Senat za poprawkami do ustawy o usuwaniu skutków powodzi

Samorząd terytorialny

Senat przyjął we wtorek późnym wieczorem korzystne dla Ochotniczych Straży Pożarnych poprawki do ustawy o usuwaniu skutków powodzi. Nowa ustawa określa zasady pomocy powodzianom i dotkniętym innymi...

14.09.2011

Kilkanaście poprawek Senatu do ustawy deregulacyjnej

Samorząd terytorialny

Kilkanaście poprawek uściślających i redakcyjnych zgłosił Senat do tzw. ustawy deregulacyjnej bis o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców. Jedną ze zmian w ustawie jest...

14.09.2011

Senat za polską nazwą ustawy o timeshare

Samorząd terytorialny

Senat zmienił tytuł ustawy o timeshare na ustawę o długoterminowych usługach turystycznych, uznając, że należy dostosować go do ustawy o języku polskim. Timeshare to prawo do regularnego korzystania...

14.09.2011

Kilka porad w sprawie pracy skazanych na cele społeczne

Samorząd terytorialny

Sądy coraz częściej kierują skazanych w celu wykonywania nieodpłatnie, kontrolowanej pracy na cele społecznie użyteczne. Praca ta orzekana jest w zamian za grzywnę, której egzekucja okazała się...

14.09.2011

MEN wyjaśniło jak naliczać bieżące wydatki

Samorząd terytorialny

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi interpretacji art. 80 i 90 ustawy o systemie oświatyMEN wyjaśniło, że w podstawie naliczania dotacji powinny być uwzględnione wszystkie wydatki bieżące...

14.09.2011

NIK przeprowadziła sześćdziesiąt kontroli doraźnych

Samorząd terytorialny

W 2010 r. NIK zleciła przeprowadzenie sześćdziesięciu kontroli doraźnych. Inspektorzy urzędów skarbowych, nadzoru budowlanego, inspekcji weterynaryjnej i sanitarnej sprawdzili wskazane przez Izbę...

14.09.2011

Remont nie wpływa na stawkę podatku od nieruchomości

Finanse samorządów

Prowadzenie przez przedsiębiorcę prac remontowo-budowlanych, zmierzających do zmiany funkcji hali z produkcyjnej na handlowo-usługową, nie powoduje, iż budynek taki nie jest i nie może być...

14.09.2011

Płaca minimalna w 2012 r. - 1500 zł

Samorząd terytorialny

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r., przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.

13.09.2011

Rada Ministrów zdecydowała o "Niebieskiej Karcie"

Samorząd terytorialny

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie procedury ,,Niebieskiej Karty oraz wzorów formularzy ,,Niebieska Karta, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.

13.09.2011

Warszawscy rodzice zapłacą mniej za przedszkola

Rodzice przedszkolaków w Warszawie nie będą płacili za opiekę nad dziećmi od otwarcia placówki do godziny 13, a po godz. 13 obowiązywać będzie jednolita stawka 2,6 zł za godzinę - wynika z projektu...

13.09.2011

UOKiK: ochrona rynków lokalnych i kary dla gmin

Samorząd terytorialny

41 decyzji dotyczących niedozwolonych działań gmin i ich spółek zależnych wydała od początku roku prezes UOKiK. Do nieprawidłowości najczęściej dochodzi na rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych -...

13.09.2011