O rezerwy energii może wystąpić wojewoda i wójt

Administracja publiczna

Ministerstwo Energii informuje, że jest gotowe do uruchomienia rezerw energetycznych w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa lub wystąpienia klęski żywiołowej. Przypomniał, że mogą być one udostępnione...

26.07.2018

Będą kolejne inwestycje likwidujące tzw. białe plamy

Administracja publiczna

Dzięki dofinansowaniu dostęp do szybkiego internetu otrzyma blisko 2 mln gospodarstw domowych oraz ponad 13,2 tys. placówek oświatowych. Zakończyła się ocena wniosków w ostatnim konkursie w ramach...

23.07.2018

Usługi opiekuńcze są niedofinansowane

Pomoc społeczna

Gminy dostaną narzędzia prawne i finansowe do wspierania rodzin w funkcjach opiekuńczych lub do opieki, jeśli rodzina sobie nie radzi - przewiduje projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym....

23.07.2018

NIK sprawdzi, jak działa system obronny państwa

Administracja publiczna

Najwyższa Izba Kontroli przygotowuje się do kontroli planowania strategicznego systemu obronnego państwa. To jednocześnie największe przedsięwzięcie organizacyjne Izby w ostatnich latach.

23.07.2018

Dane z rejestrów niezbędne przy spisie ludności

Samorząd terytorialny

Spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 roku będzie przeprowadzony dzięki wykorzystaniu danych z systemów informacyjnych administracji publicznej - przewiduje projekt ustawy. Gminne biura spisowe...

20.07.2018

Resort radzi, jak wprowadzić ekoautobusy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Wskazówki dla samorządów, jak dobrze opracować analizę dotyczącą elektromobilności w polskich miastach zawiera podręcznik przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Publikujemy...

20.07.2018

Wybory raczej 21 października lub 4 listopada

Wybory

Czekamy na zarządzenie premiera ws. terminu wyborów samorządowych. Prezes Rady Ministrów powinien wskazać datę głosowania pomiędzy 16 lipca a 16 sierpnia 2018 r. Do tej pory wymieniane były trzy...

19.07.2018

Grosza nie trzeba będzie oddawać staroście

Samorząd terytorialny

Projekt zmiany ustawy o rzeczach znalezionych przewiduje określenie kwoty, od której będzie istniał obowiązek oddania znalezionych pieniędzy staroście.

19.07.2018

Więcej Polski w Polsce

Samorząd terytorialny

W porównaniu z poprzednim rokiem uległa zmianie powierzchnia Polski, która zwiększyła się o 1 643 ha – podał Główny Urząd Statystyczny. Podajemy, gdzie terenu przybyło.

19.07.2018

PKW informuje, jak zagłosować korespondencyjnie

Wybory

Wyborcy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie, taki zamiar powinni zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów. Komisarz niezwłocznie przekazuje...

19.07.2018

Pomoc dla poszkodowanych w podtopieniach

Samorząd terytorialny

MSWiA przypomina, że samorządy powinny ocenić sytuację na swoich terenach i przesłać informacje do wojewodów. Wojewodowie prześlą następnie wnioski do resortu, który podejmie decyzję o pomocy...

19.07.2018

Już ponad 750 skarg na RODO

RODO

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło już ponad 750 skarg na naruszenie przepisów i ponad 500 zgłoszeń naruszeń od administratorów. RODO wymaga, aby administrator zgłosił w ciągu 72 godzin...

18.07.2018

Prawie 20 proc. gmin nie zapewnia seniorom opieki

Pomoc społeczna

Mimo że opieka dla osób starszych w miejscu zamieszkania to najmniej kosztowna dla samorządów forma pomocy seniorom, nie wszystkie gminy wywiązują się z tego obowiązku – zbadała Najwyższa Izba...

18.07.2018

Jeszcze jedna gmina będzie miastem

Do projektu rozporządzenia ws. zmiany granic gmin zostanie włączona jeszcze jedna gmina - Lubowidz na Mazowszu. MSWiA wniesie poprawki po spotkaniu z wójtem i radą gminy, na którym dodatkowo...

17.07.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski