W Gdańsku trwa III Forum Pracowników Socjalnych, które w tym roku odbywa się pod hasłem Łączenie. Wspólnota. Solidarność.

Przekraczanie granic za niskie pensje

Pracownicy pomocy społecznej pracują „na terenach granicznych: tam gdzie warto jest przekroczyć granice bezpiecznego świata i podjąć się trudu integracji”. - Dostrzegają większy obraz świata, rozumieją szerszy kontekst zmiany, której stają się częścią – mówił dr Jacek Kołtan z Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Natomiast dr Marcin Boryczko z Uniwersytetu Gdańskiego, członek Komisji Praw Człowieka Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych, ekspert w zakresie profesjonalizacji pracy socjalnej podkreślił, że negatywne współczynniki, między innymi dotyczące zasięgu ubóstwa w kraju, rosną.

 

Tragiczne warunki pracy

Z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim wynika, że pracownicy socjalni pracują z tragicznych warunkach lokalowych, bywa, że są podarte wykładziny dywanowe, zapleśniałe ściany, stary niesprawny sprzęt komputerowy, brak prawidłowego oświetlenia.

Problemem pracowników pomocy społecznej jest też stała biurokratyzacja w miejscu pracy, wypalenie zawodowe, choroby przewlekłe - 84 proc, ankietowanych potwierdza że chciałoby porzucić pracę.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jeden pracownik socjalny powinien przypadać na 2 tys., mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną „w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących”. W rzeczywistości – jak wynika z badań - jest to nawet 200 środowisk przypadających na jednego pracownika.

Czytaj też: Pracownicy socjalni chcą być bezpieczni, postulują zmiany w prawie>>
 

Poczucie zagrożenia pracowników

Pracownicy socjalni skarżą się, że są źle traktowani przez pracodawców, ale mają też poczucie zagrożenia ze strony klientów pomocy społecznej. Ponad 80 proc. ankietowanych obawia się przemocy i konfliktów w związku z pracą w terenie i wizytowaniem osób w ich mieszkaniach. 98 proc. była świadkiem agresji, a 81 proc. doświadczyło przemocy.

- To dziwne, że tak odpowiedzialny zawód jest traktowany z brakiem szacunku – zaznacza Marcin Boryczko. Według niego wynagrodzenia w nim są wręcz „demoralizujące”, biorąc pod uwagę istotę pracy.

Demotywacja pracowników socjalnych

Na demotywację wpływają przede wszystkim wynagrodzenie nieadekwatne do wykonywanej pracy, brak możliwości awansu, częste zmiany prawa. To czynniki, które najbardziej frustrują pracowników socjalnych. Dodatkowo, jak pokazują wyniki ankiet, praca biurokratyczna zajmuje im wiele czasu, wykonując inne czynności służbowe, nie mają czasu na pracę socjalną, która jest istotą ich zatrudnienia.

Tymczasem eksperci zwracają uwagę, że problemów społecznych nie rozwiąże się przy pomocy świadczeń. Wiele rodzin wychodzi z ubóstwa, ale te statystyki będą rosły, między innymi przez wzrost inflacji.  

Od kilku lat liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej jest mniej więcej na stałym poziomie i wynosi ok. 20 tysięcy osób.

Łączenie. Wspólnota. Solidarność

Ogólnopolska Konferencja III Forum Pracowników Socjalnych – Łączenie. Wspólnota. Solidarność odbywa się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. W tym roku organizatorzy zaprosili nie tylko pracowników socjalnych, ale m.in. asystentów rodziny, opiekunki i opiekunów, pracowników domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia, pedagogów, wychowawców, pracowników świadczeń i ochrony zdrowia.

Organizatorami są Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, Europejskie Centrum Solidarności, Uniwersytet Gdański. Patronat medialny objął serwis Prawo.pl,  partnerem merytorycznym jest Wolters Kluwer LEX Pomoc Społeczna.  Partnerzy Forum: Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych (socjalni.pl), Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” MOPR w Gdańsku, Klub „Miasto Aniołów”, Fundacja Dorastaj z Nami.