Najważniejsze zmiany dotyczą działu "środowisko", w której to dziedzinie funkcjonować będą resorty - środowiska i klimatu. - Trzeba dokonać zmian  wielu  innych ustawach, gdzie ten minister klimatu, minister aktywów będzie występował - mówi Sasin. 
- W ciągu - mam nadzieję - niewielu tygodni, ta ustawa o działach będzie nowa. Ona się w tej chwili tworzy - powiedział. I podkreślił, ustawa ta jest ważna dla wielu resortów - aktywów państwowych, resortu klimatu, środowiska "w tej nowej formie, w której ten resort będzie pracował".

Czytaj także: Premier podzielił działy między nowe ministerstwa>>
 

Tymczasem Ministerstwo Środowiska zmieniło nazwę na Ministerstwo Klimatu. Na jego czele stoi Michał Kurtyka, a zakres zadań obejmuje m.in. nadzór nad instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami. Będzie jednak ministerstwo środowiska, ale zakres jego zadań jest jeszcze w trakcie uzgodnień.
Resort środowiska zostanie jednak powołany na nowo, po zmianie ustawy o działach administracji państwowej. Trafić ma do niego np. leśnictwo. Przygotowaniem propozycji podziału spraw objętych działem administracji "środowisko" zajmie się Michał Woś, obecnie minister-członek Rady Ministrów, który w przyszłości ma objąć tekę ministra środowiska.