Prawo wsparte opinią publiczną i normami etycznymi obowiązującymi w danym urzędzie powinno...
Izabela Seredocha
13.04.2012
Samorząd terytorialny
Sąd Najwyższy uznał skargę kasacyjną na wyrok uznający burmistrza Lipna (woj. kujawsko-pomorskie)...
Olgierd Żyromski
13.04.2012
Samorząd terytorialny
20 śląskich i zagłębiowskich samorządów oraz 41 samorządowych instytucji, spółek i szpitali będzie...
Błoński Marek
13.04.2012
Samorząd terytorialny
UEFA już za miesiąc przejmuje stadion PGE ARENA Gdańsk we władanie. 10 czerwca rozegrany będzie w...
Gdańsk
13.04.2012
Organ prowadzący postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla szpitali powinien zbadać...
Anna Dudrewicz
13.04.2012
Samorząd terytorialny
Jak zaksięgować w jednostce budżetowej wpłaty rodziców biologicznych za częściowe pokrycie kosztów...
Dorota Skrzypska
13.04.2012
Samorząd terytorialny
Senat zgłosił w czwartek 13 poprawek do nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy...
12.04.2012
Samorząd terytorialny
Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej dostrzegają korzyści płynące z działających na...
Karol Kozłowski
12.04.2012
Samorząd terytorialny
Jak powinien zachować się PINB, aby wyegzekwować swoją decyzję, skoro gmina uchyla się od...
Artur Ratajszczak
12.04.2012
Samorząd terytorialny
Jak należy postąpić z firmą, której zostało cofnięte zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych,...
Janusz Jerzy
12.04.2012
Samorząd terytorialny
W Dzienniku Ustaw (poz. 391) opublikowano tekst jednolity ustawy z dnia 13 września 1996 r. o...
Karol Kozłowski
12.04.2012
Samorząd terytorialny
Za nami 17 miesięcy budowy nowego mostu drogowego w Toruniu. Dla wszystkich, którzy na bieżąco...
Toruń
12.04.2012
Już 8 maja 2012 roku, na Uczelni Łazarskiego, w Warszawie, odbędzie się jedna z największych...
Karol Kozłowski
12.04.2012
Samorząd terytorialny
W dniu 29 marca 2012 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16...
Adam Bochentyn
12.04.2012
Samorząd terytorialny
Działka sąsiednia ma faktyczny dostęp do tej samej drogi publicznej poprzez teren innej działki,...
Anna Dudrewicz
12.04.2012
Samorząd terytorialny
Jakie jest maksymalne wynagrodzenie prezydenta miasta czy wójta (burmistrza) gminy powyżej 15...
Radosław Skwarło
12.04.2012
Samorząd terytorialny
Z powodu nieobecności jednego z oskarżonych przed Sądem Okręgowym w Szczecinie po raz trzeci nie...
Reszczyński Kacper
12.04.2012
Samorząd terytorialny
Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie decyzji wojewody zachodniopomorskiego, zezwalającej...
Wojciech Sibilski
12.04.2012
Samorząd terytorialny
Czy niepełnoetatowemu pracownikowi samorządowemu należy w umowie określić liczbę godzin pracy,...
Joanna Kaleta
11.04.2012
Samorząd terytorialny
Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może sam z własnej inicjatywy opracować i...
Izabela Klisowska
11.04.2012
Samorząd terytorialny
Radny powiatowy z Pisza (Warmińsko-Mazurskie) Andrzej Szymborski poskarżył się wojewodzie i...
PAP
11.04.2012
Samorząd terytorialny
Rozpoczęły się prace remontowe w gdańskich lokalach komunalnych. Obecnie trwają remonty w 23...
Gdańsk
11.04.2012
Jednostki samorządu terytorialnego apelują o odłożenie w czasie realizacji ustawy o wspieraniu...
Karol Kozłowski
11.04.2012
Samorząd terytorialny
Radnemu będącemu pozaetatowym członkiem zarządu powiatu, z uwagi na pełnione funkcje może...
Anna Dudrewicz
11.04.2012
Samorząd terytorialny
W dniu 30 marca 2012 r. opublikowana została ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o zmianie ustawy o...
Adam Bochentyn
11.04.2012
Samorząd terytorialny
Współczesna administracja publiczna, w tym administracja samorządowa realizuje coraz więcej zadań z...
Izabela Seredocha
11.04.2012
Samorząd terytorialny
16 maja w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona problemom wdrażania reformy systemu...
Karol Kozłowski
11.04.2012
Samorząd terytorialny
Użycie przez ustawodawcę kwantyfikatora na cele budowlane świadczy o tym, że ustawodawcy chodziło o...
Anna Dudrewicz
11.04.2012
Samorząd terytorialny
Czy sfinansowane przez gminę na rzecz radnego szkolenie i opłacenie mu abonamentu telefonicznego...
Joanna Jasińska
10.04.2012
Samorząd terytorialny
Czy gmina ma obowiązek zwrotu kosztów przejazdu uczniów do gimnazjów prowadzonych przy ochotniczych...
Magdalena Fota
10.04.2012
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski