Od 1 stycznia we Wrocławiu wzrosły stawki podatku od nieruchomości. Za metr kwadratowy gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, trzeba będzie zapłacić 0,88 zł (dotąd 0,84 zł), a za pozostałe 0,45 zł (dotąd 0,43 zł).

Więcej trzeba będzie także zapłacić w przypadku budynków mieszkalnych - 0,73 zł za m kw. (dotąd 0,70 zł), a także budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,82 zł za m kw. (dotąd 21,94 zł).

Wysokość stawki podatku od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym wyniesie 10,65 zł za m kw. (dotąd 10,24 zł). Natomiast wysokość stawki podatku od budynków zajętych na prowadzenie działalności leczniczej wzrośnie do 4,63 zł za m kw. (dotąd 4,45 zł), a na pozostałe 7,66 zł za m kw. (dotąd 7,36 zł).

Wzrośnie także wysokości stawek podatku od środków transportowych. Od 1 stycznia wysokość rocznych stawek podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 5,5 t włącznie wyniesie 672 zł (dotąd 648 zł), od 5,5 do 9 t - 1080 zł (dotąd 1032 zł), a dla pojazdów o masie od 9 do poniżej 12 t - 1344 zł (dotąd 1296 zł).

Najprawdopodobniej od marca zmienią się także ceny dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zgodnie z nowym projektem gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy zapłacą za metr sześcienny wody 3,95 zł (obecnie 3,80 zł). Więcej trzeba będzie także zapłacić za odprowadzenie metra sześciennego ścieków – 4,41 zł (dotychczas 3,94 zł). Uchwała w tej sprawie ma trafić pod głosowanie radnych jeszcze na styczniowej sesji Rady Miasta.

Podniesienie ceny dostarczania wody i odprowadzania ścieków ma przynieść wrocławskiemu MPWiK ok. 24 mln zł, które mają zostać przeznaczone na rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej.

Nadal nie wiadomo jak ustalane będą opłaty za wywóz śmieci. Przygotowane zostały już dwa projekty uchwał w tej sprawie, ale nie jest wykluczone, że konieczne będzie wypracowanie kolejnego, alternatywnego rozwiązania. Kwestia opłat za wywóz śmieci ma być omawiana na styczniowym posiedzeniu Rady Miasta.

mic/ dym/