Prezes UZP czuwa nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień publicznych. Coroczne wyniki kontroli,...
Magdalena Sowula
20.05.2015
Zamówienia publiczne
Działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie...
Anna Nieć
20.05.2015
Samorząd terytorialny
Gmina musi ustalić czy pobyt w pokoju znajdującym się w domu noclegowym był pobytem krótkotrwałym,...
Anna Dudrewicz
20.05.2015
Samorząd terytorialny
Przed sądem administracyjnym w Białymstoku odbyła się we wtorek rozprawa ze skargi Sejn na...
PAP
19.05.2015
Samorząd terytorialny
Asseco Poland podpisało kontrakt na wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego...
PAP
19.05.2015
Zamówienia publiczne
O umożliwienie przewidzianego prawem nieodpłatnego przejmowania przez samorządy nieruchomości...
PAP
19.05.2015
Samorząd terytorialny
Z wykładni językowej nie wynika więc, że w dokumentacji konkursowej należy dołączać oświadczenie...
Krzysztof Lisowski
19.05.2015
Samorząd terytorialny

W poszukiwaniu miasta idealnego

Samorząd terytorialny
Na całym świecie realizowane są projekty budowy od zera idealnych miast przyszłości, które stanowią...
Henryk Gawroński
19.05.2015
Samorząd terytorialny
600 tramwajów, ponad 100 km nowych tras oraz modernizacja 200 km istniejących torowisk - to plany...
PAP
19.05.2015
Zamówienia publiczne
Tak, jak podczas pierwszej tury wyborów, tak i teraz wyborcy skorzystać mogą podczas głosowania z...
Karol Kozłowski
19.05.2015
Samorząd terytorialny
11,5 mln zł z funduszy UE krakowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania zainwestuje w...
PAP
19.05.2015
Samorząd terytorialny
Związkowcy z PZL-Świdnik pikietowali przed biurem Platformy Obywatelskiej w Lublinie domagając się...
PAP
19.05.2015
Zamówienia publiczne
Można zezwolić na niezwłoczne zajęcie nieruchomości tylko w takim zakresie w jakim uprzednio...
Anna Dudrewicz
19.05.2015
Samorząd terytorialny
Ze względu na ochronę interesu publicznego Centrum Usług Wspólnych unieważniło wygrany przez InPost...
PAP
19.05.2015
Zamówienia publiczne
Ostrzeżenia o podnoszących się stanach wód, silnym wietrze, burzach, ale też alerty o korkach czy...
PAP
19.05.2015
Samorząd terytorialny
Rolnicy, gospodarstwa agroturystyczne i koła gospodyń wiejskich otrzymały w poniedziałek w...
PAP
19.05.2015
Samorząd terytorialny
Związkowcy z PZL-Świdnik pikietowali przed biurem Platformy Obywatelskiej w Lublinie domagając się...
PAP
19.05.2015
Samorząd terytorialny
Drewniane domki handlowe miasta wykonane z myślą o targach mają być czasowo, bezpłatnie...
PAP
19.05.2015
Samorząd terytorialny
Reforma podręcznikowa nałożyła na dyrektora szkoły nowe obowiązki - musi ustalić szczegółowe zasady...
Katarzyna Wiśniewska
19.05.2015
Samorząd terytorialny
Organizacje budowlane postulują, by rząd uzupełnił projekty nowelizacji ustawy o zamówieniach...
PAP
19.05.2015
Zamówienia publiczne
Brak zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej nie może mieć wpływu na wyłączenie możliwości...
Paweł Wójcik
19.05.2015
Zamówienia publiczne
80 tys. zł zadośćuczynienia za bezzasadny 63-dniowy tymczasowy areszt przyznał w poniedziałek Sąd...
PAP
18.05.2015
Samorząd terytorialny
20 maja odbędzie się nadzwyczajna sesja sejmiku województwa podlaskiego poświęcona sprawie oszustwa...
PAP
18.05.2015
Samorząd terytorialny
Łódzki magistrat zaprosi w maju mieszkańców Łodzi, zwłaszcza ul. Piotrkowskiej, a także...
PAP
18.05.2015
Wśród pięciu wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert wstępnych w przetargu na...
PAP
18.05.2015
Zamówienia publiczne
Znowelizowane przepisy Prawa budowlanego przewidują możliwość budowy domu jednorodzinnego bez...
Adam Bochentyn
18.05.2015
Samorząd terytorialny
Nie można domagać się od organów pomocy społecznej zaspokojenia wszystkich potrzeb bytowych,...
Anna Dudrewicz
18.05.2015
Samorząd terytorialny
600 tramwajów, ponad 100 km nowych tras oraz modernizacja 200 km istniejących torowisk - to plany...
PAP
18.05.2015
Samorząd terytorialny
Większość ministerstw w minionym roku nie zastosowała żadnych klauzul społecznych w organizowanych...
Magdalena Sowula
18.05.2015
Zamówienia publiczne
UKE w ciągu dwóch tygodni ma rozstrzygnąć konkurs na pocztowego operatora wyznaczonego. Według...
Magdalena Sowula
18.05.2015
Zamówienia publiczne