"Tymi nagrodami wyróżniamy ludzi o +zielonych sercach+" – powiedziała podczas uroczystości prezes funduszu Gabriela Lenartowicz. "Należy doceniać nie tylko dobrym słowem, ale i w wymiarze materialnym to, co ludzie sami z siebie, poza swoimi obowiązkami robią dla swojego otoczenia. Należy tych ludzi wokół siebie po pierwsze widzieć, a po drugie hołubić" – dodała.

Nagrody przyznano w sześciu kategoriach. W kategorii innowacje i technologie kapituła wyróżniła dr. inż. Macieja Kosteckiego za praktyczne wdrożenie technologii rekultywacji i uratowanie zbiornika wodnego Pławniowice przed degradacją.

W kategorii programy i akcje proekologiczne zwyciężył zespół w składzie: Jolanta Migdał, Beata Tarnawa i Halina Sobańska z Klubu Gaja, które realizowały długofalową, integrującą lokalne społeczności czynną edukację ekologiczną w ramach programu Święto Drzewa.

Prof. Adam Rostański zdobył Zielony Czek w kategorii prac naukowo–badawczych za badania nad florą zwałowisk poprzemysłowych aglomeracji katowickiej, a harcmistrz Anna Peterko w kategorii edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.

Pediatra Jolanta Wadowska–Król została wyróżniona w kategorii profilaktyka zdrowotna dotycząca zagrożeń schorzeniami związanymi ze stanem środowiska, za wieloletnie dokonania na rzecz dzieci z Katowic–Szopienic, żyjących w sąsiedztwie Huty Metali Nieżelaznych. Z kolei za działania popularyzatorskie i promocję postaw proekologicznych wyróżniony został zespół prof. Piotra Skubały i dr. Ryszarda Kulika – organizatorów Festiwalu Kultury Ekologicznej "Zielono mi!" oraz Klubu Myśli Ekologicznej.

Indywidualni laureaci otrzymali po 7,5 tys. zł, zaś członkowie zespołów po 5 tys. zł każdy. Przyznano też dyplomy uznania i dyplomy honorowe.

"Słuchając laureatów nagród mogę powiedzieć, że Kościół może się podpisać pod każdą taką akcją ekologiczną. Ja się cieszę, że w Szczyrku możemy działać i zachęcam wszystkich księży, by wskazywali dzieciom, młodzieży i dorosłym, że o to, co zostało nam dane od Boga, należy dbać, szanować, aby zostawić następnym pokoleniom, naszym dzieciom i wnukom" – powiedział laureat dyplomu uznania, proboszcz parafii kościoła ewangelicko–augsburskiego w Szczyrku ks. Jan Byrt, wyróżniony m.in. za akcję sadzenia 500 drzewek z okazji 500-lecia Reformacji.

WFOŚiGW w Katowicach przyznaje nagrody finansowe z okazji Dnia Ziemi osobom wyróżniającym się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego od 1994 r.; dwa lata później nazwano je Zielonymi Czekami. Dotychczas wyróżniono nimi 187 osób.

Wśród laureatów poprzednich edycji nagród są m.in. pomysłodawcy i realizatorzy budowy ośrodka narciarskiego na górze Żar, założyciele hodowli głuszca w celu jego reintrodukcji w lasach karpackich czy popularyzatorzy wykorzystywania w regionie odnawialnych źródeł energii z wody i wiatru.

Tegoroczna uroczystość wręczenia Zielonych Czeków zainaugurowała jednocześnie obchody 20-lecia powstania katowickiego funduszu, który wraz z 15 pozostałymi wojewódzkimi oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tworzy polski system finansowania ochrony środowiska. Jak zaznaczyła prezes Lenartowicz, jest on unikalny w skali europejskiej zarówno pod względem rozmiarów, jak i form działania. Oblicza się, że ze środków tych instytucji w skali kraju w ciągu ostatnich 20 lat wydano na wspieranie realizacji trwałych przedsięwzięć proekologicznych ponad 40 mld zł. Udział katowickiego funduszu to ponad 5 mld zł.