Swoje oferty złożyły: Energopol Szczecin., który chce realizować zadanie za kwotę nieco ponad 35 mln zł, Konsorcjum Szybki Tramwaj – Strabag, które zaproponowało cenę 43,5 mln zł oraz Konsorcjum Eurovia Polska – Eurovia C.S, gotowe wykonać prace za blisko 56 mln zł.

Informując w lutym br. o ogłoszeniu przetargu, miasto szacowało koszt inwestycji na ok. 48 mln zł.

Zgodnie z planami inwestycyjnymi na ul. Potulickiej i części ul Narutowicza ma powstać infrastruktura podziemna, położone zostaną nowe torowiska i sieć trakcyjna, wybudowane będą nowe jezdnie, chodniki i miejsca postojowe.

Zwycięska firma będzie miała dwa lata na realizację inwestycji.

Początek prac planowany jest na drugą połowę 2013 roku. Miasto liczy na pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych.

Szczecin planuje też zmodernizować torowiska w centrum, w tym na al. Piastów i kilku innych ulicach. W przetargu na te roboty zgłosiło się dwóch oferentów - firma Kromiss-Bis z Częstochowy, która chce zrealizować zadanie za 48,5 mln zł oraz konsorcjum ZUE Kraków i Tor–Kar–Sson, którego oferta ma wartość 44,5 mln zł.

Zwycięzca przetargu będzie miał pół roku na wykonanie całości remontu.

Inwestycja będzie dofinansowane ze środków unijnych.

Szczecin planuje też modernizację kolejnych torowisk, a także jednej z zajezdni tramwajowych, powstałej jeszcze przed II wojną światową.