"Uważamy, że udział w referendum, które odbędzie się po raz pierwszy w historii naszego miasta, jest obywatelskim obowiązkiem białostoczan" - napisali radni w apelu. Przyjęto go większością głosów na poniedziałkowej sesji Rady Miasta Białystok.

"Za" głosowało 18 osób, nikt nie był przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu.

Autorzy apelu zaznaczyli, że bez względu na to jak mieszkańcy zagłosują w sprawie MPEC, ich głos będzie "ważną opinią w sprawie tej komunalnej spółki, a wynik referendum będzie miał wpływ na jej przyszłość". W ocenie autorów apelu, uczestnictwo w referendum przyczyni się do budowy w Białymstoku "wspólnoty obywatelskiej", która świadomie bierze udział we współdecydowaniu o tym, co się dzieje w mieście.

Referendum to inicjatywa przeciwników zbycia przez miasto udziałów w MPEC-u. Komitet ds. referendum, który zbierał podpisy pod wnioskiem o jego zorganizowanie, powstał z inicjatywy PiS, które jest opozycją w Radzie Miasta Białystok. Włączyły się do niego związki zawodowe, spółdzielnie mieszkaniowe i organizacje społeczne, akcję wspierał też SLD, choć w skład komitetu nie wszedł.

Pod wnioskiem o referendum udało się zebrać ponad 33,4 tys. ważnych podpisów; do jego poparcia wystarczyłoby niecałe 22,9 tys.

W referendum jego inicjatorzy chcą zapytać białostoczan o stosunek do planów sprzedaży przez władze miasta komunalnej spółki - Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Mieszkańcy miasta będą odpowiadali na dwa pytania: czy chcą uchylenia uchwały Rady Miasta ws. zbycia udziałów w MPEC (głosami radnych PO rada podjęła ją w listopadzie 2012 roku, dając zgodę prezydentowi na rozpoczęcie procedury) oraz czy są przeciw sprzedaży tej spółki.

Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 30 proc. osób uprawnionych do głosowania. W przypadku Białegostoku to prawie 68,5 tys. Wynik ważnego referendum będzie wiążący dla władz miasta. Oznacza to, że gdyby mieszkańcy byli w referendum przeciwni prywatyzacji MPEC, to do niej nie dojdzie.

Niezależnie od przygotowań do referendum, magistrat prowadzi działania poprzedzające prywatyzację. W przetargu wyłoniony został podmiot, który wykona analizy przedprywatyzacyjne MPEC i memorandum informacyjne w procesie zbywania udziałów tej spółki. Zadaniem tego podmiotu będzie przede wszystkim oszacowanie wartości spółki, co będzie podstawą do ustalenia minimalnej ceny sprzedaży udziałów.