Kielce zaplanowały dochód z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2013 roku na 101 mln 762 tys. zł. - poinformowała rzeczniczka Urzędu Miasta w Kielcach Anna Ciulęba. Podobnie, jak w ubiegłych latach kielczan będą obowiązywały: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, a także opłaty: od posiadania psów, targowa oraz skarbowa.

Od 2013 roku nie zmienią się stawki podatku od nieruchomości. Za grunty związane z działalnością gospodarczą trzeba zapłacić 0,76 zł za metr kwadratowy, za pozostałe 0,35 zł za metr kwadratowy.

Za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz za mieszkania zajęte na prowadzenie działalności, stawka podatku podobnie jak w 2012 roku wynosi 20,36 zł. Z kolei stawka za metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 0,59 zł.

Wśród przedsiębiorców, na preferencyjne stawki podatkowe mogą liczyć, tak jak w poprzednim roku rzemieślnicy, m.in. cukiernicy, piekarze, szewcy oraz zegarmistrzowie.

Od 1 stycznia 2013 roku uległa zmianie stawka podatku rolnego. Dla gruntów do 1 ha wzrosła o prawie 9 zł - z 370,90 zł do 379,30. Dla gruntów powyżej 1 ha z 185,45 do 189,65 zł.

Stawka podatku leśnego za hektar lasu wynosi w 2013 r. 41,0124 zł i jest o 6 groszy niższa niż w roku ubiegłym.

W 2013 roku nie zmieniły się stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Kielc.

Bez zmian pozostawione zostały miejskie opłaty za posiadanie psa (45 zł) oraz opłaty targowe.

Już od grudnia 2012 roku w Kielcach obowiązują wyższe czynsze w mieszkaniach komunalnych. Wzrosły wówczas z 3,5 zł do 4,5 zł za metr kwadratowy mieszkania.

Od stycznia nie zmieniły się obowiązujące od sierpnia 2012 r. stawki opłat za wodę i ścieki. Dla odbiorców indywidualnych wynoszą one 3,54 zł za metr sześcienny wody i 5,13 zł za metr sześcienny ścieków. Jak poinformował PAP rzecznik Wodociągów Kieleckich Ziemowit Nowak, nie ma niebezpieczeństwa, by stawki te zmieniły się w najbliższych miesiącach.

Jeszcze przez niecałe dwa miesiące w Kielcach obowiązywać będą dotychczasowe ceny biletów komunikacji miejskiej. Podwyżka nastąpi 1 marca. Jak zdecydowali radni, od 1 marca cena biletu jednorazowego wzrośnie z 2,4 zł do 3 zł. 

mjk/ ako/