Częste i intensywne zmywanie ulic wpływa na jakość powietrza: znacząco redukuje zanieczyszczenia...
PAP
23.06.2015
Samorząd terytorialny
Zakres informacji o wynikach nadzoru pedagogicznego nie został określony, z wyjątkiem obowiązku...
Krzysztof Gawroński
23.06.2015
Samorząd terytorialny
PGNiG Termika ogłosiła kolejny przetarg na wykonanie pod klucz instalacji odazotowania spalin w...
Magdalena Sowula
23.06.2015
Zamówienia publiczne
Zasada jawności podlega ograniczeniu, zgodnie z którym nie ujawnia się informacji stanowiących...
Anna Śniecikowska
23.06.2015
Samorząd terytorialny
Centrum Usług Wspólnych Kancelarii Premiera, czyli instytucja odpowiedzialna za druk rządowego...
Inny
23.06.2015
Zamówienia publiczne
Organy administracji rządowej i samorządowej niechętnie zawierają klauzule społeczne w...
Inny
23.06.2015
Zamówienia publiczne
Centralne Biuro Śledcze Policji na zlecenie Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie zabezpieczyło...
PAP
23.06.2015
Zamówienia publiczne
W powszechnym przekonaniu zmiana wykonawcy po zawarciu z nim umowy może nastąpić tylko w niewielu...
Magdalena Sowula
23.06.2015
Zamówienia publiczne
Urzędy miast opublikowały najnowsze oświadczenia majątkowe swoich prezydentów. Jak podaje...
PAP
23.06.2015
Samorząd terytorialny
Ruch Autonomii Śląska (RAŚ) dołączył do koalicji w Sejmiku Woj. Śląskiego. Będzie współrządził z...
PAP
23.06.2015
Samorząd terytorialny
Śląski sejmik udzielił w poniedziałek zarządowi województwa absolutorium z wykonania budżetu za...
PAP
23.06.2015
Finanse samorządów
Panujący w Polsce chaos związany z zagospodarowaniem przestrzennym hamuje rozwój transportu...
PAP
23.06.2015
Samorząd terytorialny
Radni Białegostoku w przyjętym w poniedziałek stanowisku wezwali prezydenta miasta do budowy przez...
PAP
23.06.2015
Samorząd terytorialny
Skazani z olsztyńskiego aresztu będą opiekować się Pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa...
PAP
23.06.2015
Samorząd terytorialny
Gubernator Karoliny Płd. Nikki Haley zaapelowała w poniedziałek o usunięcie flagi Konfederacji...
PAP
23.06.2015
Jak wynika ze wstępnych danych udostępnionych w poniedziałek, w niedzielnych wyborach samorządowych...
PAP
22.06.2015
Miasto st. Warszawa będzie miało prawo pierwokupu gruntu objętego roszczeniami, w związku z...
PAP
22.06.2015
Samorząd terytorialny
Interaktywny spot, o którego zakończeniu może zdecydować widz to główny element kampanii Możesz to...
PAP
22.06.2015
Samorząd terytorialny
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa nie może wydawać decyzji w indywidualnych sprawach osób cywilnych,...
Anna Dudrewicz
22.06.2015
Samorząd terytorialny
Pociąg Wolności - jadący przez sześć państw Europy specjalny skład upamiętniający losy ofiar...
PAP
22.06.2015
Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 22 czerwca 2015 roku uwzględniła odwołanie spółki InPost w...
PAP
22.06.2015
Zamówienia publiczne
Białostoccy radni nie zajęli się w poniedziałek sprawą absolutorium dla prezydenta miasta. Nie jest...
PAP
22.06.2015
Samorząd terytorialny
Gminne pieniądze na kulturę można wydać lepiej niż organizując tradycyjne Dni Miasta, z...
PAP
22.06.2015
Samorząd terytorialny
Kompetencje do wprowadzania zmian w prowadzonej ewidencji ma właściwy marszałek województwa, zatem...
Lucyna Osuch - Chacińska
22.06.2015
Samorząd terytorialny
Ponad 50 mln zł odsetek wpłaciły na konto GDDKiA, Exim Bank i Bank of China czyli instytucje...
Magdalena Sowula
22.06.2015
Zamówienia publiczne
Tylko nieliczne zguby trafiające do powiatowych i miejskich biur rzeczy znalezionych odnajdują...
PAP
22.06.2015
Samorząd terytorialny
Starą wieżę kontroli lotów na powstającym regionalnym lotnisku w Szymanach koło Szczytna czeka...
PAP
22.06.2015
Zamówienia publiczne
Premier Ewa Kopacz powołała Magdalenę Grabarczyk na stanowisko wiceprezesa KIO na trzyletnią...
Magdalena Sowula
22.06.2015
Zamówienia publiczne
Wprowadzony 2 lata temu nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi nie rozwiązał problemu...
PAP
22.06.2015
Samorząd terytorialny
Ponad 600 mln euro zostanie wydanych w Dolnośląskiem w ramach trzech Zintegrowanych Inwestycji...
PAP
22.06.2015
Samorząd terytorialny